Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Unijny mechanizm migracji pomógłby regionalnym gospodarkom

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz uzyskał poparcie miast i regionów z całej Unii Europejskiej dla zaleceń mających na celu przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych w celu obsadzenia wolnych stanowisk w dynamicznych gałęziach gospodarki, a jednocześnie zwiększenie inwestycji w szkolenia dla polskich i europejskich pracowników.

Pomysły polskiego polityka dotyczące migracji zorganizowanej obejmują długoterminowe inwestycje w szkolenia zawodowe dla obywateli UE.

Propozycje, przyjęte przez zgromadzenie lokalnych i regionalnych polityków UE w dniu 8 grudnia, zostaną teraz rozważone przez unijne instytucje decyzyjne w ramach przygotowań do ponownego uruchomienia unijnego systemu zarządzania migracją ekonomiczną. System „niebieskiej karty UE” został utworzony w 2009 r., lecz był słabo wykorzystywany, gdyż przedsiębiorcy i państwa członkowskie woleli korzystać z krajowych programów w celu przyciągania pracowników migrujących.

„Uregulowania dotyczące legalnej migracji są najlepszym sposobem ograniczenia migracji nielegalnej”, zauważył Olgierd Geblewicz.

Dodał, że „wszystkie państwa członkowskie UE – w tym Polska – potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych, a unijny program może być bardzo skutecznym i efektywnym sposobem zarządzania migracją ekonomiczną i konkurowania o talenty z innymi rozwiniętymi gospodarkami. Europejski Komitet Regionów jest przekonany, że UE mogłaby pomagać np. w dbaniu o to, by migranci byli kierowani do tych miast i regionów, w których są najbardziej potrzebni. Jednak unijny program niebieskiej karty musi oferować rozwiązań typu win-win-win, korzystne dla UE i jej obywateli, korzystne dla utalentowanych pracowników cudzoziemców i korzystne dla ich krajów pochodzenia. Moje zalecenia wskazują, w jaki sposób możemy pomóc każdemu. Na przykład opowiadam się za szeroko zakrojonymi i zaplanowanymi na długi okres inwestycjami w edukację i przygotowanie zawodowe, aby pomóc polskim i europejskim pracownikom nabyć umiejętności, których potrzebują dynamiczne sektory gospodarki”.

Opinia przygotowana przez Olgierda Geblewicza to jedno z trzech zaleceń związanych z migracją przyjętych przez Europejski Komitet Regionów (KR) w dniu 8 grudnia, po debacie z Dimitrisem Avramopoulosem, europejskim komisarzem do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. W pozostałych dwóch opiniach KR wzywa do kompleksowej reformy systemu azylowego UE i do realizacji lepiej finansowanej, bardziej kompleksowej polityki integracji osób nowo przybyłych do Europy.

Olgierd Geblewicz, która przemawiał na konferencji KR-u na temat integracji w dniu 6 grudnia, stwierdził, że „opracowanie przejrzystych i uproszczonych procedur legalnej migracji jest jednym z najważniejszych kroków na drodze do włączenia imigrantów w życie społeczności lokalnych”.Powiedział, że propozycja otwarcia systemu niebieskiej karty dla uchodźców już przebywających w UE jest dobra i powinna była pojawić się już dawno. Mogłaby ułatwić integrację uchodźców.

Zalecenia KR-u wskazują poważną wadę obecnego systemu niebieskiej karty UE – brak współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi – i proponują jak jej zaradzić. „Samorządowcy najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności i przedsiębiorstw” – stwierdził Olgierd Geblewicz.

„Jedną z nowości w Komisyjnej reformie, popieraną przez miasta i regiony UE, jest poszerzenie systemu tak, by nie był ograniczony do osób z wykształceniem wyższym. Teraz będzie on otwarty dla osób, których umiejętności zawodowe są równie cenne. To dobra wiadomość” – powiedział.

Uwagi dla redaktorów:

1. Olgierd Geblewicz jest marszałkiem województwa zachodniopomorskiego od grudnia 2010 r. Studiował prawo i zarządzanie przedsiębiorstwem. Pracował w sektorze prywatnym – w firmach finansowych oraz jako prezes zakładu wodociągów i kanalizacji – a jednocześnie wybijał się w regionalnych strukturach Platformy Obywatelskiej. Od 2002 r. działa w samorządzie lokalnym i regionalnym. Od 2011 r. jest członkiem KR-u. W 2016 r. został prezesem Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W opinii „Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego”, opracowanej przez Vincenza Bianco (IT/PES), KR przekonuje, że niezbędne jest przeprowadzenie dogłębnej reformy systemu azylowego. Z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej, by wzmocnić Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), ale sugeruje, że propozycje Komisji dotyczące reformy obecnego rozporządzenia dublińskiego są niewystarczające. Wyraża zaniepokojenie niektórymi „środkami przymusu” stosowanymi obecnie w UE, podkreśla słabości unijnego mechanizmu przesiedleń oraz krytykuje wdrażanie umów o relokacji przez państwa członkowskie jako „całkowicie niewystarczające”. Proponuje między innymi szereg środków służących ochronie dzieci znajdujących się wśród osób ubiegających się o azyl.

3. W opinii w sprawie integracji („Plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich”), sporządzonej przez Karla Vanlouwe (Przymierze Europejskie), KR wzywa m.in., by miasta i regiony inwestowały więcej czasu, pieniędzy i wysiłku w integrację osób nowo przybyłych (w tym dostosowywały działania integracyjne do potrzeb nowo przybyłych i kontekstu, z jakiego się wywodzą), a także by koncentrowały wysiłki głównie na poprawie umiejętności językowych imigrantów, zapoznawaniu ich z europejskimi wartościami oraz ułatwianiu im wchodzenia na rynek pracy i większej aktywności w lokalnej społeczności. W opinii wzywa się UE i rządy krajowe do zapewnienia większego wsparcia politycznego dla działań integracyjnych miast i regionów oraz większych środków finansowych.

Źródło: www.cor.europa.eu

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.