Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Innowacyjne rozwiązania na Starym Kontynencie

W ramach plan inwestycyjnego dla Europy realizowanych jest coraz więcej projektów. Na naszym kontynencie zatwierdzono już inwestycje warte 154 mld euro, czyli połowę zaplanowanej kwoty. Polska czeka na potwierdzenie realizacji 37 inwestycji, w tym budowy wielkiego kanału, który połączy Wisłę i Odrę.

Czym jest EFIS?

W grudniu 2014 r., czyli dwa miesiące po przejęciu sterów Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker zaproponował stworzenie mechanizmu, który tchnąłby nowe życie i wprowadził innowacyjne rozwiązania na Starym Kontynencie. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), zwany w niektórych opracowaniach planem Junckera, dzięki swojej konstrukcji pozwoli sfinansować projekty warte 315 mld euro. Wsparcie ma być dostępne do lipca 2019 r.

Na co mają zostać przeznaczone pieniądze? Każdy kraj ma swoje priorytety, nie zawsze spójne z polityką gospodarczą całej UE. Dlatego jeszcze we wrześniu 2014 r., czyli trzy miesiące przed utworzeniem planu, Europejska Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) wyznaczyła listę projektów, w które powinny inwestować unijne kraje, żeby wspierać wzrost gospodarczy. Wspólnych mianowników jest aż cztery: innowacyjność, infrastruktura transportowa, gospodarka cyfrowa i unia energetyczna. Lista jest tylko drogowskazem – to, że jakiś projekt na niej się znalazł, nie znaczy, że dostanie finansowanie.

Co bardzo istotne, EFIS nie jest zamiast, ale obok istniejących już programów unijnych wspierających inwestycje. Różnica polega na tym, że EFIS opiera się na kredytach, a nie bezzwrotnych dotacjach jak w przypadku funduszy w ramach polityki spójności. A to oznacza, że finansowane przedsięwzięcia podlegają komercyjnej ocenie opłacalności, bo udzieloną pomoc trzeba zwrócić.

Abc planu EFIS

W konstrukcji EFIS chodzi o to, że Unia Europejska udziela gwarancji kredytowych. Filarem planu jest kwota 21 mld euro, z czego 16 mld euro to gwarancje z budżetu UE oraz 5 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Jak z 21 mld euro zrobić 315 mld euro zapisanych w planie? Różnica to finansowanie zapewnione przez inne instytucje: krajowe banki rozwoju (w Polsce jest nim Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz inwestorów prywatnych, np. fundusze typu venture capital.

Jeśli instytucja europejska jest gwarantem części kredytu, to prywatny podmiot chętniej się zaangażuje w finansowanie. Spowoduje to, że koszty pożyczki, które i tak są dziś rekordowo niskie, mogą się jeszcze obniżyć. Żeby optymalnie dystrybuować pieniądze z nowego planu, EFIS ma mieć dwa „okna”: pierwsze – infrastruktura i innowacje skierowane do rządów, firm, spółek celowych, funduszy kapitałowych oraz podmiotów sektora publicznego. Drugie „okno” jest dla firm zatrudniających do 500 pracowników. Przedsięwzięcia finansowane przez fundusz będą zatwierdzane przez niezależny komitet ds. inwestycji działający przy EBI.

W tym odcinku cyklu przyjrzymy się inwestycjom z pierwszego „okna”, które mają stanowić dwie trzecie wydatków planu.

Pęd do wiedzy i pieniędzy

O dofinansowanie z planu mogą się ubiegać projekty rządowe. Konkurencja jest ostra, bo pula pieniędzy nie jest podzielona między poszczególne kraje. Pomysły z Polski konkurują z tymi z Niemiec, Hiszpanii czy Węgier.

Projekty podlegają kilku elementarnym regułom. Przede wszystkim muszą być uzasadnione z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, a także zgodne z polityką Unii pod względem ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury, tworzenia miejsc pracy czy poprawy konkurencyjności gospodarki europejskiej. Wsparcie podzielono na sektory: 1. badania, rozwój i innowacje, 2. energetyka, 3. infrastruktura transportowa. 4. technologie informacyjne, 5. ochrona środowiska.

Ale nawet najlepszy projekt inwestycyjny polegnie już na starcie, jeśli potencjalni beneficjenci albo się o nim nie dowiedzą, albo nie będą wiedzieli, jak z niego skorzystać. Dlatego trzecim filarem EFIS jest pomoc techniczna świadczona przez specjalnie do tego powołane Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH) działające w ramach EBI. Z EIAH przedsiębiorcy mogą się kontaktować poprzez formularz na stronie internetowej (www.eib.org/eiah), za pomocą którego można przesłać zapytanie dotyczące wsparcia technicznego projektu. EIAH analizuje go i kieruje do odpowiednich ekspertów. Równolegle można korzystać z informacji udzielanej „na miejscu” przez Ministerstwo Rozwoju.

Jak ma sobie radzić drugie okno, czyli małe firmy i średniaki? One również swoje pierwsze kroki powinny skierować do Ministerstwa Rozwoju, które pomoże zrobić pierwszy krok, czyli napisać „memorandum informacyjne” do EBI. Muszą się tam znaleźć informacje na temat podmiotu, który będzie odpowiedzialny za realizację projektu, opis projektu wraz z uzasadnieniem jego realizacji zawierający kosztorys, kalendarz, źródła jego finansowania, ale też opis wpływu na środowisko.

MR stworzyło adres mailowy planinwestycyjny@mr.gov.pl, na który można kierować pytania związane z programem.

Z czym startuje polski rząd?

Ministerstwo Rozwoju (w porozumieniu z innymi resortami) w pierwszej połowie roku przedstawiło listę potencjalnych rządowych inwestycji, które będą się ubiegać o wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Na starcie lista obejmowała 47 projektów o wartości blisko 81 mld zł. Jednak kilka z nich wypadło i obecnie (stan na 15 listopada) jest na niej 37 projektów za 77 mld zł. Z tej listy dwie inwestycje są już zatwierdzone przez EBI – warte 1,6 mld zł rozbudowa sieci przesyłowej prądu przez grupę Tauron, a także modernizacja i zakup 55 nowych wagonów przez Przewozy Regionalne za 458 mln zł.

Resztę rządowych projektów można podzielić na dwie grupy: pierwsza czeka na zatwierdzenie ze strony EBI, a w drugiej wnioski jeszcze nie zostały złożone. Co leży na stole? EBI już analizuje najdroższy zgłoszony przez Polskę, wart 13 mld zł, projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku przez PGE, a także sensowność wydania 143 mln zł na stworzenie przez fabrykę pojazdów szynowych Cegielskiego nowego tramwaju i pociągu.

Olbrzymie projekty, które jeszcze nie zostały wysłane do akceptacji przez EBI, zgłosiło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – chodzi o wartą 11 mld zł budowę Kanału Śląskiego, który połączyłby Odrę z Wisłą – dzięki temu Małopolska zyskałaby dostęp do dróg żeglugowych Dunaju i Łaby. Drugi projekt też jest związany z Odrą i podniesieniem jej możliwości żeglugowych do tzw. IV klasy na odcinku ponad 240 km. To kolejne 11 mld zł.

Najmniejszy jest wart 100 mln zł projekt zgłoszony przez Ministerstwo Skarbu, który ma polegać na dociepleniu budynków, modernizacji sieci ciepłowniczej i elektrycznej budynków należących do Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Z listy wypadły takie projekty jak m.in. zgazowanie węgla przez spółkę Enea Wytwarzanie. Projekt ze względu na technologię nie spełnia kryteriów wsparcia z EBI. – W przypadku sektora energetyki i przemysłu projekty przygotowywane są przez spółki zależne dużych grup kapitałowych, takich jak Lotos, PGE, Orlen, Azoty. Dotyczą one m.in. podniesienia efektywności przesyłu energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozszerzenia profilu działalności grupy o nowe obszary o charakterze przemysłowym i innowacyjnym – mówi nam wiceminister rozwoju Witold Słowik. – W przypadku projektów transportowych są to inwestycje w transport przyjazny środowisku: kolejowy publiczny i towarowy oraz transport morski i śródlądowy – dodaje.

W „oknie” dla dużych projektów EBI zatwierdził dziewięć polskich inwestycji (oprócz dwóch rządowych, które mają już podpisane umowy) o wartości ponad 11 mld zł, z czego wsparcie EFIS to ok. 4,5 mld zł. Jest to sześć inwestycji prywatnych i trzy samorządowe. Np. kasę na budowę nowych linii produkcji mleka w proszku dostały spółdzielnie mleczarskie Mlekovita i Mlekpol – odpowiednio 72 i 99 mln euro, a Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzymało 53 mln euro na budowę mieszkań na wynajem. Największa prywatna inwestycja to 840 mln euro dla banku BZ WBK na wzmocnienie akcji kredytowej dla małych i średnich spółek.

Europa Wschodnia dopiero się rozkręca

Ponieważ od startu programu minęły dwa lata, można się pokusić o podsumowania. Dokonuje tego cyklicznie firma doradcza EY na zlecenie Komisji Europejskiej. Raport z połowy listopada jest już trzecim podsumowaniem EFSI. Najważniejszy wniosek EY jest taki, że środki finansowe płyną nierównomiernie do wszystkich regionów Europy. Do końca I poł. 2016 r. umowy zostały podpisane w niemal wszystkich krajach członkowskich, bo w 26 z 28, ale do krajów starej Piętnastki trafiło aż 90 proc. pieniędzy. Dla porównania do krajów Europy Środkowo-Wschodniej – zaledwie 9 proc. środków. Reszta to m.in. projekty międzynarodowe.

Według EY powodem niższego wsparcia EFIS w naszej części kontynentu jest konkurencja ze strony europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Polska jest największym odbiorcą środków z Funduszu Spójności w UE). Raport zwraca jednak uwagę, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają mniejszą zdolność rozwijania dużych projektów, mniejsze doświadczenie w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz małe projekty.

W sumie z danych Komisji Europejskiej wynika, że operacje zatwierdzone w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy przez Europejski Bank Inwestycyjny osiągnęły dotychczas wartość 27 mld euro. Mają one uruchomić inwestycje o łącznej wartości 154 mld euro. Największa, 32-proc. pula trafiła do małych firm. Po mniej więcej jednej piątej na projekty energetyczne i badanie i rozwój. W dalszej kolejności są projekty związane z gospodarką cyfrową, transportem i ochroną środowiska.

Na podstawie:
- Gazeta Wyborcza: Europa inwestycyjnie się rozpędza

Więcej:
- Komisja Europejska: Plan inwestycyjny dla Europy: Oceny dostarczają argumentów za jego wzmocnieniem
- Gazeta Wyborcza: Tanie pożyczki dla małych i średnich firm. Do wzięcia jeszcze 1,5 mld zł
- Gazeta Wyborcza: Mleko, pociągi i inteligentne liczniki

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.