Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Lepsza ochrona granic UE

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczęła oficjalnie działalność. Zbudowana na bazie Fronteksu będzie monitorowała granice zewnętrzne UE i  współpracowała z państwami członkowskimi w celu szybkiej identyfikacji i usunięcia wszelkich potencjalnych zagrożeń. - Od dziś granice zewnętrzne UE jednego państwa członkowskiego są zewnętrznymi granicami wszystkich państw członkowskich – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos.

Utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zapowiedziane zostało przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w dniu 9 września 2015 r. Wpisuje się ono w działania w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi UE. Strefa Schengen bez granic wewnętrznych może właściwie funkcjonować jedynie w przypadku, gdy jej granice zewnętrzne są skutecznie zabezpieczone i chronione.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie skuteczniej zarządzać migracją, poprawi bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej oraz zapewni przestrzeganie zasady swobodnego przepływu osób. Ustanowienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zagwarantuje solidne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE, będące wspólnym obowiązkiem Unii i jej państw członkowskich.

Inauguracja nowej agencji, z siedzibą w Warszawie, odbyła się na przejściu granicznym Kapitan Andreevo, położonym na granicy zewnętrznej Bułgarii z Turcją. W ramach tego wydarzenia przewidziano prezentację zespołów agencji oraz pokaz jej pojazdów i wyposażenia.

Premier Słowacji, Robert Fico, przewodniczący rotacyjnej prezydencji w Radzie, stwierdził: - Dzięki ustanowieniu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej tworzymy nową rzeczywistość na naszych granicach zewnętrznych. Jest ono wymiernym rezultatem naszego wspólnego zobowiązania uzgodnionego w planie z Bratysławy, jak również realnym wyrazem jedności panującej wśród państw członkowskich. To pomoże nam przywrócić strefę Schengen. Prezydencja jest zdecydowana w dalszym stopniu wzmacniać Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną oraz przełożyć zobowiązania podjęte w ramach planu na konkretnie działania.

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Fabrice Leggeri powiedział: - Jest to bez wątpienia historyczna chwila; jestem dumny, iż Frontex stał się Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Nowa agencja jest silniejsza i lepiej przygotowana do sprostania wyzwaniom związanym z migracją i bezpieczeństwem na granicach zewnętrznych UE. Jej mandat ma szerszy zakres i nadaje agencji nowe uprawnienia, które pozwolą jej działać skutecznie. Agencja przeprowadzi testy warunków skrajnych na granicach zewnętrznych, tak abyśmy mogli znaleźć ich słabe punkty przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Będzie ona również oferować wsparcie operacyjne sąsiadującym państwom trzecim, które zwracają się o udzielenie pomocy na ich granicach i dzielą się informacjami wywiadowczymi na temat przestępczości transgranicznej z organami krajowymi i agencjami europejskimi w celu wsparcia dochodzeń karnych. Ma ona również do odegrania kluczową rolę w ochronie morskich granic Europy w ramach nowych zadań straży przybrzeżnej.

Nowy mandat znacznie rozszerzył rolę i działania agencji. Liczba jej stałego personelu zostanie ponad dwukrotnie zwiększona i agencja będzie w stanie kupować własny sprzęt i wykorzystywać go bardzo szybko w operacjach transgranicznych. Agencja będzie dysponować interwencyjną rezerwą w liczbie co najmniej 1 500 funkcjonariuszy straży granicznej i zasobami sprzętu technicznego, co oznacza, że nie będzie już zmagać się z problemem niedoboru pracowników lub wyposażenia na potrzeby prowadzonych operacji. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie gwarantowała wdrożenie standardów unijnych w dziedzinie zarządzania granicami, przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz obowiązkowe oceny podatności na zagrożenia.

Agencja wypełni lukę w systemie ochrony granic zewnętrznych UE, aby zapewnić ludziom bezpieczne życie i swobodę poruszania się w Unii. W ten sposób zostanie spełniona obietnica powrotu do normalnego funkcjonowania strefy Schengen i zniesienia tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych przed końcem roku, wyrażona w planie działania Komisji zatytułowanym „Przywrócenie strefy Schengen” i opublikowanym w dniu 4 marca.

W ciągu najbliższych miesięcy nowa agencja stanie się w pełni operacyjna:

  • 6 października 2016 r.: nowa agencja rozpoczyna działalność w sensie prawnym,
  • 7 grudnia 2016 r.: uruchomienie rezerw szybkiego reagowania oraz wyposażenia z zasobu szybkiego reagowania,
  • grudzień 2016 r.: zatrudnienie 50 nowych pracowników agencji,
  • 7 stycznia 2017 r.: rozpoczęcie działalności zespołów ds. powrotów,
  • styczeń-marzec 2017 r.: realizacja pierwszych ocen podatności na zagrożenia.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.