Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Region Morza Bałtyckiego do 2030 r – szanse i wyzwania

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Report_Looking_towards_2030.pdf)Cały tekst Raportu Looking Towards 20301367 Kb

Jak odpowiedzieć na zmiany demograficzne w regionie? W jaki sposób przygotować region Morza Bałtyckiego do rozwijania nowoczesnych przemysłów i innowacji? Czy powinniśmy zintensyfikować debatę na temat środowiska naturalnego w RMB? W jaki sposób zmiana globalnych trendów podejmowania decyzji politycznych może wpłynąć na współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego?  Na te i inne pytania próbuje odpowiadać raport : Region Morza Bałtyckiego do 2030. Przygotowanie do przyszłości, opublikowany jako materiał bazowy dla dyskusji na VII Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbywa  się w dn. 7-9 listopada br.  w Sztokholmie.
 
W tym miejscu chcemy zapoznać czytelników z niektórymi  wynikami analiz przeprowadzonych przez zespół Szwedzkiej Agencji ds. Rozwoju Ekonomicznego i Regionalnego  i zachęcamy do zapoznania się z tym i innymi materiałami analitycznymi dostępnymi na stronie internetowej  Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
 
Raport  rozpoczyna się przewrotnym stwierdzeniem, iż nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy się do niej przygotować. Raport analizuje 35 trendów,  które mają wpływ na Region Morza Bałtyckiego, pogrupowanych w cztery obszary tematyczne:
- zmiany demograficzne
- modernizacja przemysłu i innowacje
- pogłębiona debata na temat środowiska naturalnego
- zmiany  mechanizmów podejmowania decyzji politycznych i rządzenia.
 
Zmiany demograficzne – migracje i starzenie się społeczeństw
 
Wzorzec zmian demograficznych  na całym świecie i w Europe jest bardzo zróżnicowany. Niektóre obszary geograficzne  doświadczają problemów związanych ze  starzejącymi się społeczeństwami, podczas gdy inne - wzrostu demograficznego, a co za tym idzie zwiększonej liczby młodych ludzi chcących znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Te trendy współwystępują z rosnącą urbanizacją, zwiększaniem się liczebności klasy średniej w wielu regionach świata i rosnącymi dysproporcjami geograficznymi w poziomie rozwoju ekonomicznego i społecznego.
 
W ciągu następnych 20 lat populacja świata zwiększy się  do 8.3  mld ludzi, w następstwie czego w wielu rejonach świata, w tym rejonach objętych konfliktami, powstanie duża grupa młodych, ambitnych ludzi szukających dla siebie szans rozwoju. Do 2050 r migracje mogą objąć 400 mln ludzi, w tym wzrastającą liczbę migracji spowodowanych zmianami klimatycznym. Oznacza to dalsze  zwiększenie presji migracyjnej w Europie.  Region Morza  Bałtyckiego powinien się na te tendencje przygotować, aby sytuacja pełnego  zaskoczenia z 2015 r. już się nie powtórzyła.
 
Obserwowany, również w Polsce trend demograficzny jakim jest starzenie się społeczeństw Europy, powoduje  wyzwania dla systemów opieki społecznej, dla pracodawców i  tzw. drenaż mózgów z Europy do bardziej atrakcyjnych, młodych centrów miejskich w innych częściach świata.
 
Czy w związku z tym Region Morza Bałtyckiego może stać się modelem wykorzystania procesów demograficznych dla zmiany społecznej i rozwoju?  Wg autorów raportu jest to możliwe, jeśli zaprzestanie się  określania perspektyw starzejących się społeczeństw w najczarniejszych barwach, a raczej zacznie szukać atutów i dobrych rozwiązań.
 
Modernizacja przemysłu i innowacje
 
Wzorce ekonomiczne na świecie i w Europie ulegną znacznej przemianie w związku z rozwojem nowych technologii i tzw. 4. rewolucji przemysłowej. Rewolucyjne technologie prowadzą do scalania technologii i zacierania granicy pomiędzy systemami fizycznymi, cyfrowymi i biologicznymi. Dokonywane obecnie prognozy sytuacji ekonomicznej przedstawiają szerokie spektrum możliwych scenariuszy - od zapaści ekonomicznej do rozkwitu gospodarki dzięki nowym technologicznym rozwiązaniom. Rewolucja technologiczna, jaka w tej chwili się rozpoczyna zmieni kompletnie sposób w jakim żyjemy, pracujemy i komunikujemy się. Skala, zakres i złożoność tej transformacji będzie czymś, czego ludzkość jeszcze nie doświadczyła.
W tej sytuacji należy odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę będzie odgrywała Europa i RMB w tych procesach? Czy będzie po prostu poddawać się ich oddziaływaniom czy też będzie kształtować przyszłość? Region Morza Bałtyckiego z pewnością może stać się miejscem wdrażania najnowszych produktów, rozwijania innowacyjnych usług i technologii i testowania nowoczesnych modeli społecznych.
Nowe technologie wyznaczają także kierunki tzw. błękitnej i zielonej gospodarki. Błękitna gospodarka czyli biogospodarka oparta  na zrównoważonej eksploatacji biologicznych zasobów wód, staje się coraz bardziej istotna. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie użytkowanie materiałów pochodzących z morza dla wytwarzania nowych produktów na skalę przemysłową. Po eksploatacji lądów ludzkość przystąpi do eksploatacji zasobów morskich. Morze Bałtyckie może stać się ważnym czynnikiem  błękitnego rozwoju, szkoda by pozostało jedynie obszarem transportowym i składowiskiem odpadów, stwierdzają autorzy raportu.  
 
Pogłębiona debata na temat środowiska naturalnego
 
Zmiany klimatyczne najprawdopodobniej j będą miały głęboki wpływ na wiele sektorów gospodarki tj. środowisko naturalne, rozwój gospodarczy, decyzje polityczne. Przewiduje się zwiększone zużycie energii w krajach spoza OECD związane ze wzrostem populacji i zarobków w tych krajach. Mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego będzie utrzymywać się zwiększony popyt na surowce naturalne. To może powodować niestabilność rynków i napięcia geopolityczne. Jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania w ciągu następnych 20 lat, zmiany klimatu będą w sposób drastyczny oddziaływać na warunki atmosferyczne, biosferę, morza i lądy.  Już teraz obserwujemy ekstremalne zjawiska pogodowe, które są jedynie zapowiedzią tego co może nastąpić. Region Morza Bałtyckiego musi lepiej przygotować się do zmian klimatycznych, jednocześnie należy wzmocnić wysiłki by nie pogłębiać niekorzystnych zmian klimatycznych.
 
Zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego jest tematem debat od wielu lat. Niestety, niekorzystny trend zwiększania się zanieczyszczeń będzie trwał. Morze  Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów morskich na całym świecie i sytuacja nie poprawia się mimo wdrażania licznych polityk, strategii i programów.
Jednocześnie próbuje się prezentować nasz region, jako region czystego powietrza i czystych wód. Do roku 2030 Morze Bałtyckie powinno być naprawdę oczyszczone,  a poziom zanieczyszczeń powietrza obniżony do poziomu niezagrażającego środowisku naturalnemu i jest  to ważne nie tylko ze względów marketingowych.
 
Zmiany mechanizmów podejmowania decyzji politycznych i rządzenia
 
Po okresie wiary w słuszność decyzji podejmowanych na podstawie twardych danych i opinii ekspertów, wahadło wychyliło się w drugą stronę- wzrasta rola przekonań i przeświadczeń zarówno w procesie tworzenia systemów wartości, jak i podejmowania decyzji  politycznych. Także w RMB zróżnicowanie systemów wartości jest teraz wyraźniejsze niż w przeszłości. Dotyczy to zarówno poszczególnych krajów, jak i różnych grup społecznych. Należy więc podjąć dyskusję, na jakie wspólne „ przekonania” i na jaką wspólną wizję przyszłości możemy się wszyscy zgodzić.
Innym wyraźnym trendem jest z jednej strony przedkładanie interesów narodowych nad dążeniem do  wspólnych rozwiązań dla występujących problemów, a z drugiej, potrzeba wzmocnienia działań opartych na sieci współpracy. Napięcie w stosunkach z Rosją to tylko jeden z przykładów występujących obecnie problemów. Jednak w świecie oplecionym siatką ścisłych połączeń  współpraca  makroregionalna, jest nie tylko możliwa, ale wręcz konieczna. Region Morza Bałtyckiego, z jego tradycją współpracy na wszystkich szczeblach, wielką liczbą organizacji międzyregionalnych organizacji pozarządowych i aktywnymi społecznościami,  może stać się  miejscem gdzie współpraca jest kluczem i podstawą budowania modelowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania przyszłości.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.