Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Dokąd zmierza Europa? – Orędzie o stanie Unii

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Oredzie_o_stanie_Unii_w_2016.pdf)Orędzie o stanie Unii - broszura1414 Kb

„Kolejne dwanaście miesięcy to decydujący czas, by zbudować lepszą Europę...” – w ten sposób Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claud Juncker nawoływał do działania podczas ostatniego Orędzia o stanie Unii wygłoszonym przed Parlamentem Europejskim w dniu 14 września 2016 r.. Przewodniczący podsumowuje dotychczasowy rok i wyjaśnia między innymi, w jaki sposób Komisja planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi staje Unia Europejska.
 
W KIERUNKU LEPSZEJ EUROPY – EUROPY, KTÓRA CHRONI, WZMACNIA I BRONI
 
J.C. Juncker w swoim orędziu powiedział:
„Kolejne dwanaście miesięcy to decydujący czas, by zbudować lepszą Europę:  
Europę, która chroni;
Europę, która zachowuje europejski styl życia;
Europę, która wzmacnia pozycję swoich obywateli;
Europę, która broni ich w Unii i za granicą;
Europę, która bierze odpowiedzialność.”
 
Każdego roku we wrześniu orędzie podsumowujące osiągnięcia minione­go roku i przedstawiające priorytety na nadchodzący rok jest wygłaszane przez Przewodniczącego KE przed Parlamentem Europejskim. Po przemówieniu następuje debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog pomiędzy Parlamentem i Radą w celu przygotowania programu prac Komisji na kolejny rok.
 
Przedstawiamy Państwu najważniejsze postanowienia Przewodniczącego Komisji Europejskiej.
 
Dla  zwiększenia europejskich inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczegoKomisja Europejska proponuje:
 
- przedłużyć pomyślnie funkcjonujący Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), stanowiący centralny element jej Planu inwestycyjnego dla Europy, aby zwiększyć jego wydajność i ugruntować mocne strony
- utworzyć nowy Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych (EPIZ), aby zachęcić do inwestycji w Afryce i w krajach sąsiadujących z UE w celu wzmocnienia naszych partnerstw i przyczynienia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.
Uruchomione w 2015 Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego  służy wsparciem technicznym dla firm i organów publicznych. Dzięki temu projekty są szybciej opracowywane i gotowe do inwestycji.
 
Komisja stworzyła również europejski portal projektów inwestycyjnych, Dzięki temu portalowi inwestorzy mają lepszy obraz możliwości inwestycyjnych w UE.
 
Komisja Europejska przeznacza więcej środków na ważne dziedziny i programy zapewniające doskonałe wyniki:
 
- 2,4 mld euro na dalsze pobudzanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
- 2,5 mld euro na wspieranie prowadzonych obecnie działań w dziedzinie migracji, bezpieczeństwa i kontroli granic zewnętrznych, w tym utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencji UE ds. Azylu,
- 1,4 mld euro na Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ramach „planu inwestycji zewnętrznych”.
 
Uproszczenie zasad, w tym:
- łatwiejszy dostęp do funduszy UE,
- ułatwienie współpracy,
- pobudzone zostanie zaangażowanie obywateli,
- zbiór przepisów finansowych będzie czytelniejszy i o 25 proc. krótszy niż obecnie.   
 
Sprawniejszy budżet z nową rezerwą kryzysową UE:
- ustanowienie nowej rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej,
- podwojenie budżetu Instrumentu Elastyczności i rezerwy na pomoc nadzwyczajną,
- dopuszczenie funduszy powierniczych na rzecz działań nadzwyczajnych lub szczególnych na terytorium UE.
 
Upowszechnienie i podniesienie jakości dostępu do Internetu dla wszystkich.
 
1. Wszystkie główne podmioty pobudzające rozwój społeczno-gospodarczy, takie jak szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze, węzły transportowe, wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne oraz przedsiębiorstwa oparte na technologiach cyfrowych powinny mieć dostęp do łączności o szczególnie dużej przepustowości – tzw. łączności gigabitowej.
2. Wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, na obszarach wiejskich i miejskich, powinny mieć dostęp do połączeń o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, które można następnie zwiększyć do Gb/s.
3. Wszystkie obszary miejskie, a także główne drogi i koleje powinny mieć niezakłócony zasięg sieci komórkowej piątej generacji (5G). Jako cel pośredni do realizacji w terminie do 2020 r. zasięg 5G powinien być dostępny komercyjnie przynajmniej w jednym z głównych miast europejskich w każdym państwie członkowskim.
 
Komisja zmierza do wzmocnienia granic zewnętrznych poprzez:
 
- europejską straż graniczną i przybrzeżną,
- unijny system wjazdu/wyjazdu (EES),
- europejski system informacji o podróży oraz zezwoleniach na podróż (ETIAS)
- wzmocnienie Europolu,
- do grudnia 2016 r. Komisja przyjmie plan działania w zakresie bezpieczeństwa dokumentów, aby zwiększyć bezpieczeństwo kart pobytu, dokumentów tożsamości i tymczasowych dokumentów podróży (TDP),
- Komisja Europejska przyjęła w dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejską agendę bezpieczeństwaokreślającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020.
 
Komisja proponuje nowoczesne przepisy UE dotyczące praw autorskich z myślą o rozwoju i rozpowszechnianiu kultury europejskiej poprzez:
 
1. Większy wybór i dostęp do treści online i za granicą.
2. Ulepszone przepisy dotyczące praw autorskich z myślą o badaniach, edukacji oraz integracji osób niepełnosprawnych.
3. Bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rynek dla twórców i prasy.
 
Ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych – Komisja przyspiesza reformy poprzez:
 
Przyspieszenie realizacji następnego etapu unii rynków kapitałowych.
- Komisja przedstawi wkrótce wniosek dotyczący restrukturyzacji i niewypłacalności przedsiębiorstw, aby przyspieszyć odzyskiwanie aktywów i dać drugą szansę tym firmom, które ogłosiły upadłość po raz pierwszy;
- Komisja będzie obalać bariery podatkowe, które utrudniają rozwój rynków kapitałowych.
- Komisja zmieni również przed końcem roku przepisy dotyczące sektora ubezpieczeń i bankowości, aby w większym stopniu uwolnić inwestycje sektora prywatnego w infrastrukturę i MŚP.
 
Wyznaczenie nowych priorytetów w zakresie unii rynków kapitałowych:
- wspieranie  rozwoju rynków emerytur indywidualnych i innych detalicznych usług finansowych;
- opracowanie kompleksowejeuropejskiej strategii na rzecz zrównoważonego modelu finansowania.
 
Komisja przedstawia wyniki lepszego stanowienia prawa poprzez:
 
potwierdzenie swoich zobowiązań do lepszego stanowienia prawa oraz określa najważniejsze działania:
- utrzymanie kursu -  Program prac obejmie wycofanie zdezaktualizowanych wniosków Komisji i nawiąże do pierwszych wniosków platformy REFIT;
- podjęcie odpowiedzialności -  Komisja rozważy wprowadzenie zmian do przepisów regulujących unijne procedury udzielania zezwoleń w niektórych wrażliwych sektorach
- przejrzystość - Komisja zaproponuje nowy rejestr służący przejrzystości obejmujący interakcje zainteresowanych stron z Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją;
- sprawozdawczość w zakresie obciążeń - Pierwsze roczne badanie dotyczące obciążeń zostanie przedstawione przez Komisję w ramach nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa;
- sprawniejsze egzekwowanie przepisów - Komisja przyjmie komunikat w sprawie stosowania prawa Unii.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.