Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Słowacka prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. 1 lipca Słowacja przejęła - po raz pierwszy w historii – przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, a będzie kierowała pracami Rady do końca grudnia 2016 r.
Słowacka prezydencja rozpoczęła się w momencie, gdy UE stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań: wynik referendum w Wielkiej Brytanii wzywa do dyskusji na temat przyszłości Unii, utrzymujący się kryzys migracyjny rodzi pytania dotyczące strefy Schengen, ostatnie ataki terrorystyczne we Francji i Belgii uwidoczniły słabości w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a skutki kryzysu gospodarczego i finansowego wciąż wpływają na gospodarkę państw członkowskich UE. Pomimo tych wyzwań i rosnącej niepewności, słowacka prezydencja przedstawia pozytywną agendę i dąży do zrównoważonych rozwiązań.
Program słowackiej prezydencji opiera się na czterech priorytetach:
1. Silna gospodarczo Europa. Skupienie się na inicjatywach, które pomogą stworzyć odpowiednie środowisko dla inwestycji oraz dalszego rozwoju Unii.  Sprzyjające otoczenie jest kluczowym warunkiem rozwoju i realizacji projektów jednoczących Europę, które są podstawowymi elementami nowoczesnego jednolitego rynku.
2. Nowoczesny rynek jednolity. Jednolity rynek jest uważany za największe osiągnięcie Unii Europejskiej. Wizja słowackiej prezydencji to dalszy rozwój projektów jednoczących, takich jak unia energetyczna czy jednolity rynek cyfrowy.
3. Zrównoważona polityka migracyjna i azylowa. Obecny kryzys migracyjny wywiera ogromną presję na granicach zewnętrznych UE oraz systemach azylowych państw członkowskich. Słowacka prezydencja będzie starała się więc zachęcać UE do opracowania bardziej zrównoważonej polityki migracyjnej i azylowej.
4. Globalnie zaangażowana Europa. Unia nie może być bezpieczna, bez stabilności, dobrobytu i demokracji w jej sąsiedztwie. Słowacka prezydencja promuje zatem skuteczną europejską politykę sąsiedztwa i będzie dążyć do utrzymania tempa procesu akcesyjnego. Będzie również kładziony nacisk na angażowanie się w rozwój relacji ze strategicznymi partnerami UE.
Jaką rolę odgrywa prezydencja?
Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Pełni więc funkcję uczciwego i bezstronnego mediatora. Jednym z głównych zadań prezydencji należy planowanie o prowadzenie posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych. Prezydencja dba o prawidłowy przebieg dyskusji oraz o przestrzeganie regulaminu Rady. Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju. Drugim ważnym zadaniem prezydencji jest reprezentowanie Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji. Prezydencja współpracuje ściśle z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy program 6-miesięczny.
Obecna grupaskłada się z prezydencji holenderskiej, słowackiej i maltańskiej – przez pierwszą połowę roku 2016 prezydencję sprawowała Holandia, następnie z początkiem roku 2017 prezydencję obejmie Malta.
Zapraszamy na oficjalną stronę słowackiej prezydencji: http://www.eu2016.sk/en

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.