Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Plan Inwestycyjny dla Europy: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

EFIS jest głównym elementem Planu Inwestycyjnego dla Europy. Został ustanowiony w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego, by podwyższyć zdolność tego banku do wspierania wykonalnych technicznie i opłacalnych ekonomicznie projektów, którym trudno byłoby pozyskać finansowanie na zasadach rynkowych. Jakie skutki dla Polski będzie mieć utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych?
Mechanizm jego działania opiera się na wykorzystaniu środków publicznych do podejmowania nadmiernego poziomu ryzyka, a przez to przyciągnięcia prywatnego kapitału inwestycyjnego. W ramach EFIS są finansowane dwie grupy inwestycji:

  • Inwestycje długoterminowe (np. w zakresie transportu, szerokopasmowych łączy internetowych, energetyki, edukacji czy badań i rozwoju),
  • Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm o średniej kapitalizacji rynkowej

Po pierwsze EFIS - już dziś umożliwia prywatnym, jak i publicznym podmiotom uzyskanie wsparcia finansowego dla projektów dotyczących zarówno inwestycji długofalowych, jak i zwiększania zatrudnienia przez MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) i spółki o średniej kapitalizacji. Pozwala to na przykład na tworzenie linii kredytowych dla MŚP. Dzięki podpisaniu czterech porozumień w tym zakresie (dwóch z Idea Bankiem oraz po jednym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Raifeisen Leasing Polska SA) ułatwienia w pozyskiwaniu środków na inwestycje zyska ponad 10 tys. MŚP. Firmy mogą realizować też duże projekty dotyczące rozwoju infrastruktury i innowacji. Zatwierdzono już pierwszy z nich - jednej z firm przetwórstwa spożywczego, który ma jej umożliwić zdobycie czołowej pozycji na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej.
Po drugie - EFIS może stać się jednym ze źródeł finansowania projektów rozwojowych polskiego rządu, przygotowywanych w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także Programu rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych.
Po trzecie - w wymiarze politycznym wdrażanie Planu Inwestycyjnego dla Europy zwiększa szansę na realizację innych elementów strategii Komisji Europejskiej, w tym np. unii energetycznej, która ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i innych krajowa Europy Środkowo-Wschodniej.
Po czwarte - wsparcie w ramach EFIS opiera się na funduszach zwrotnych, a nie na bezzwrotnych dotacjach, dzięki czemu przedstawiciele biznesu i administracji przygotowując takie projekty, mogą rozwinąć nowe kompetencje w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Staną się one szczególnie potrzebne w przyszłości, gdy w kolejnych Wieloletnich Ramach Finansowych UE (po 2020 r.) fundusze zwrotne zyskają większe znaczenie.
Warto zaznaczyć przy tym, że finansowanie projektów w ramach EFIS ma charakter dodatkowy względem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, co odpowiada oczekiwaniom polskiego rządu.
Źródło: broszura informacyjna Plan Inwestycyjny dla Europy oraz Fundusze Europejskie w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.