Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Marszałek Geblewicz w Brukseli wygłasza ważną opinię w Komitecie Regionów

Zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów wygłosił ważną opinię na temat konieczności uregulowania zbioru danych dotyczących rybołówstwa, który jest gromadzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę samorządów lokalnych i regionalnych w tym procesie. Opinia została przyjęta prawie jednogłośnie (jeden głos sprzeciwu) 10 lutego 2016 r.
Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz pełni także funkcję wiceprzewodniczącego w Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów. 
- Rybołówstwo, wraz z sektorami ściśle związanymi jak choćby przetwórstwo rybne, stanowi istotny element ekonomicznego funkcjonowania społeczności w regionach nadmorskich i nie tylko. To często podstawowe miejsce pracy dla ich mieszkańców, ale także historia i kultura związana z wielowiekowymi tradycjami, element krajobrazu i atrakcji turystycznych – mówił w Brukseli marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Gromadzenie danych dotyczących rybołówstwa jest nową instytucją UE, a obecne regulacje z roku 2008 wymagają zmian ze względu na uaktualnioną wspólną politykę rybacką. Konieczne jest poszerzenie zbioru danych rybackich m.in. o akwakulturę. - Również ekosystemowe zarządzanie rybołówstwem jest jednym z filarów odpowiedzialnego rybołówstwa. Takie podejście wymaga posiadania wielu danych, pozwalających na zrównoważone i odpowiedzialne podejście do rybołówstwa, tak aby nie powodować nieodwracalnych szkód dla środowiska. Brak pełnych danych ogranicza także uczciwą analizę problemów i może negatywnie wpływać na rozwój sektora rybołówstwa  - wyjaśniał marszałek Geblewicz.
W swoim wystąpieniu marszałek kilkukrotnie podkreślał znaczenie władz lokalnych i regionalnych zarówno w procesie gromadzenia danych rybackich, jak i w procesie ich wykorzystywania. Przypomniał, że władze te pełnią  bardzo istotną rolę we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 508/2014, a więc dotyczącego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. - Dlatego tak istotne było dla mnie wprowadzenie poprawek zakładających konsultacje z samorządami w regionach, w których rybołówstwo odgrywa ważną rolę oraz wprowadzenie przedstawicieli z tych regionów do Regionalnej Grupy Koordynacyjnej.
Marszałek zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia formatu danych naukowych, tak aby mogły być łatwo wykorzystywane przez samorządy lokalne i regionalne. Zaznaczył również ważność gromadzenia danych społeczno-ekonomicznych związanych z  sektorem przetwórstwa rybnego. -Pochodzenie przetworzonych ryb stanowi ważny miernik umożliwiający zrozumienie łańcucha wartości w małych społecznościach zajmujących się rybołówstwem – mówił.
Olgierd Geblewicz podkreślił też, że proponowany tekst opinii jest wynikiem konsultacji regionalnych i został rekomendowany przez Naukowy i Ekonomiczny Komitet – STECEF. Podziękował kolegom z Komitetu Regionów za zaangażowanie i zgłoszone poprawki. Marszałek szczególne podziękowania za wsparcie w procesie przygotowania opinii złożył dr. Zbigniewowi Karnickiemu z Morskiego Instytutu Rybackiego.
W całej Unii europejskiej sektor przetwórstwa rybnego zatrudnia 116 tys. osób zaś sektor akwakultury około 85 tys. pracowników. Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich.
W tej kadencji Olgierd Geblewicz oprócz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) zasiada także w Komisji Zasobów Naturalnych (NAT).
Opinia została przyjęta prawie jednogłośnie (jeden głos sprzeciwu) 10 lutego 2016 r. podczas 116. sesji plenarnej Komitetu Regionów.
Źródło: http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/marszalek-geblewicz-w-brukseli-wyglasza-wazna-opinie-w-komitecie-regionow

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.