Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Europejska dyskusja o Schengen

„Kraje członkowskie powinny w przyszłości być gotowe by oddelegować aż do 2000 policjantów w ramach wsparcia dla rozszerzającej swoje kompetencje Agencji ds. Granic Frontex” – takie plany przedstawił w grudniu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. „Te siły powinny mieć możliwość szybkiego reagowania i mogą zostać użyte, jeśli zajdzie taka potrzeba, nawet przy sprzeciwie kraju członkowskiego. Minęły czasy, kiedy musieliśmy żebrać o wsparcie.”
W efekcie trwającej właśnie dyskusji dotyczącej lepszej ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i kontroli napływu emigrantów z Afryki i Azji postanowiono wyposażyć Agencję ds. Ochrony Granic w nowe kompetencje mające wzmocnić faktyczne możliwości działania, w tym także w zakresie kontroli osób już przebywających na terenie UE, którym w toku podjętych procedur odmówiono azylu. Jak ocenia szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber „jednym z najbardziej znaczących kroków jest propozycja oddania do dyspozycji agencji jednostek policji i straży granicznej poszczególnych państw UE, jeśli, tak jak to miało miejsce w przypadku Grecji, kraje członkowskie nie radzą sobie z naporem imigrantów na konkretnych granicach.” Ostatnie ustalenia w tym obszarze były dyskutowane podczas spotkania unijnych szefów MSW 25 stycznia br. w Amsterdamie.
Fala imigrantów, która obecnie przetacza się przez Europę wywołuje obawy mieszkańców Unii dotyczące ograniczenia swobody przemieszczania się w strefie Schengen. W całej Europie nie ma dnia bez wiadomości prezentujących kolejne scenariusze powrotu do kontroli granicznych. Wiele mediów straszy swoich widzów wizją wprowadzania wiz i innych restrykcji. Wiele z tych rewelacji nie jest prawdziwych. Ponadto wydaje się, że dla przeciętnego mieszkańca, nawet obszaru przygranicznego jakim jest Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina, wprowadzenie tymczasowych kontroli granicznych nie powinno wpłynąć w negatywny sposób na codzienne życie mieszkańców. Według badań Eurostatu najczęstszą motywacją mieszkańców przekraczających granicę są zakupy i rozrywka. Paradoksalnie słabość powiązań gospodarczych na pograniczu polsko-niemieckim okazuje się być w tej sytuacji dobrą stroną. Niestety, dużo gorzej przedstawia się prognoza dla obszarów faktycznie bardzo dobrze zintegrowanych gospodarczo, a do takich należy duńsko-szwedzki region Öresund, przemianowany od dnia 1 stycznia tego roku na Wielka Kopenhaga i Skania, w którym zamieszkuje łącznie 3,8 mln mieszkańców.
Od 2000 roku od kiedy otworzono stałe połączenie pomiędzy duńską Kopenhagą i szwedzkim Malmö region zanotował widoczny wzrost gospodarczy i demograficzny (w ciągu pierwszych dziesięciu lat liczba ludności w regionie wzrosła o 270.000). Ten transgraniczy obszar metropolitalny stanowi udane wykorzystanie uzupełniających się możliwości, np. w obszarze wspólnych inwestycji, usług transportowych czy społecznych innowacji, co daje mu możliwość konkurowania z globalnymi rynkami jednocześnie oferując swoim mieszkańcom bardzo atrakcyjne warunki życiowe i zawodowe. W efekcie np. w Malmö ma miejsce stały przyrost liczby mieszkańców o ok. 9.000 osób rocznie (zarówno z przyrostu naturalnego jak i migracyjnego), a dzięki otwartemu rynkowi pracy Szwecja oszczędza wydatki na zasiłki dla bezrobotnych w wysokości 1,5 mld koron rocznie. Tutaj, w przeciwieństwie do wielu zachodnich regionów, nie ma problemu starzejącego się społeczeństwa. 30% mieszkańców jest w wieku poniżej 30 roku życia, miasto w najbliższych latach zbuduje ponad 20 nowych szkół.
Od początku tej współpracy jednym z najważniejszych priorytetów był rozwój wspólnego rynku pracy. Celem było stworzenie rynku atrakcyjnego, wolnego od przeszkód biurokratycznych , który przyciągałby ludzi różnych kwalifikacji i umiejętności. W efekcie do niedawna codziennie prawie  16.000 mieszkańców pokonywało most łączący Kopenhagę i Malmö samochodem lub pociągiem, w tym zdecydowaną większość stanowiły osoby dojeżdżające do pracy w Kopenhadze. Od czasu nasilenia się problemu nielegalnych przekroczeń granicy szwedzkie służby prowadziły wyrywkowe kontrole, a od dnia 4 stycznia tego roku decyzją rządu każda osoba przekraczająca granicę zostaje poddana obowiązkowej kontroli (taki obowiązek wprowadzono na 3 lata).
Mieszkańcy Malmö są przekonani, że tak radykalna decyzja rządu w Sztokholmie jest związana z faktem, że stolica Szwecji nie leży, tak jak to ma miejsce w przypadku Kopenhagi w paśmie przygranicznym, ale w centrum kraju. Politycy podejmujący te decyzje nie mają świadomości, że 16.000 tzw. crossborder commuters codziennie przekracza granicę pracując po drugiej stronie, a 93% osób dojeżdżających do pracy spoza Kopenhagi mieszka w Skanii i Zelandii. Wiele z dużych inwestycji w regionie, jak np. decyzja zarządu firmy Ikea o przeniesieniu wszystkich skandynawskich zarządów firmy do jednej głównej kwatery w Malmö wynika z ekonomicznej kalkulacji opartej m.in.  na dostępności otwartego wielonarodowego rynku pracy i na bliskości portu lotniczego Kopenhaga-Kastrup (prawie 30% eksportu szwedzkiego wykorzystuje połączenie Örebrigde i port lotniczy w Kastrup, który służy również jako główny port lotniczy dla około 4 mln szwedzkich turystów rocznie).
Dodatkowo od 4 stycznia Szwecja wprowadziła również tzw. odpowiedzialność przewoźnika dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych.  Oznacza to, że ​​przewoźnik musi zapewnić, by wszyscy pasażerowie podróżujący do Szwecji posiadali ważny paszport lub dowód tożsamości spełniający wymagania szwedzkiej policji. Jeśli w toku kontroli zostaną zidentyfikowane osoby przekraczające szwedzką granicę bez wymaganego dowodu tożsamości – na przedsiębiorstwo transportowe zostanie nałożona grzywna w wysokości 50.000 koron szwedzkich za osobę. Przepisy dotyczące  odpowiedzialności przewoźnika spowodowały, że przedsiębiorstwa transportowe ​​DSB i Skånetrafiken wprowadziły dodatkowe kontrole identyfikacyjne na ostatniej stacji przed wjazdem do Szwecji, którą jest lotnisko w Kopenhadze.
Wprowadzone ograniczenia w ruchu granicznym wydłużyły czas podróży pociągiem z 10 do 50 minut. W efekcie spadła liczba użytkowników transportu publicznego. Podróżujący oceniają, że przejazd samochodem przez most działa nadal bez większych opóźnień (ruch pojazdów wzrósł o 7%), co powoduje, że coraz więcej osób musi podjąć decyzję o użyciu samochodu, najczęściej w formule carpooling, z uwagi na przywiązanie Szwedów i Duńczyków do ekologicznych rozwiązań. Sytuacja na granicy wymusiła także wprowadzenie na rynku pracy nowego elastycznego podejścia. Niektórzy decydują się na pracę w domu przez jeden lub dwa dni w tygodniu lub wynegocjowali z pracodawcami zmiany godzin pracy, aby uniknąć podróżowania transportem publicznym w porannych i popołudniowych godzinach szczytu.
W ostatnich tygodniach trwają ożywione rozmowy przedstawicielu rządów Danii i Szwecji w celu znalezienia "konstruktywnych rozwiązań w sprawie kontroli granicznych i stosunków między państwami". Do symbolicznego pierwszego spotkania zarządów regionów wchodzących w skład Komitetu Wielkiej Kopenhagi i Skanii doszło w dniu 13 stycznia 2016 roku na lotnisku w Kopenhadze Kastrup. Jednym z najważniejszych tematów było wypracowanie rozwiązań niezbędnych dla mieszkańców regionu w kontekście funkcjonowania lokalnego rynku pracy. Perspektywa nie jest optymistyczna. 4 stycznia 2016 premier Danii ogłosił decyzję rządu w sprawie tymczasowej kontroli granicznej dla turystów z Niemiec do Danii. Jak informują agencje rządowe Dania jest także przygotowana do wprowadzenia odpowiedzialności przewoźnika. Oznacza to, że oprócz regionu Öresund, także Fehmarn Belt, Schleswig Holstein i Południowa Jutlandia mogą zostać sparaliżowane nowymi przepisami.
Analitycy ze szwedzkiego Öresundsinstitutet prognozują, że w efekcie wprowadzonych ograniczeń w dłuższej perspektywie mieszkańcy Skanii będą docelowo szukać nowego zatrudnienia po szwedzkiej stronie, a rynek pracy w Kopenhadze będzie malał. Wzrost bezrobocia po stronie szwedzkiej może też spowodować prognozowany w latach 2016-2019 przyrost o 33.000 nowych mieszkańców, z czego wielu będą stanowili niewykwalifikowani imigranci. Dodatkowe obciążenie budżetu stanowić będą koszty integracji. Ograniczenia w transporcie publicznym zachwieją także rynkiem mieszkaniowym w Malmö, który był do tej pory atrakcyjną ofertą dla wielu Duńczyków. Według wyliczeń duńskiego think tanku CEPOS odpowiedzialność przewoźnika – dotykająca przecież przedsiębiorstwa komunalne – może kosztować rocznie nawet około 150 mln EUR.
Dania nie podjęła jeszcze decyzji o wprowadzeniu pełnej kontroli na granicy duńsko-szwedzkiej. Ale pogarszająca się prognoza gospodarcza powoduje, że nastroje polityczne się radykalizują. Podczas niedawnego spotkania (25 stycznia) z europejskimi parlamentarzystami minister ds. uchodźców, imigracji i integracji prezentowała rządowy projekt zmian w prawie azylowym, w tym pomysł obciążenia kosztami pobytu przybywających emigrantów (ustawa została przegłosowana w duńskim parlamencie w dniu 26 stycznia). Na pytanie parlamentarzystów w jaki sposób Duńczycy zamierzają tego dokonać, Inger Støjberg odpowiedziała beztrosko: „Będziemy kontrolować ich bagaże w poszukiwaniu cennych przedmiotów i rekwirować je.” Słowa, za wypowiedzenie których jeszcze parę miesięcy temu musiałaby zapłacić stanowiskiem dymisją, dziś zostały uzasadnione procedurami unijnymi, a konkretnie tzw. klauzulą opt-out, na mocy której Dania nie musi przestrzegać części przepisów UE dotyczących prawa azylowego, w tym warunków, które państwa UE muszą zapewnić osobom ubiegającym się o azyl.
Jak powiedział Komisarz Günter Oettinger: „Rok 2016 będzie przełomowym dla Europy. Jeśli na dwóch najbliższych szczytach Rady Europejskiej w lutym i w marcu nie zostaną podjęte odpowiednie decyzje, to będziemy musieli sięgnąć do innych rozwiązań.”
Tym rozwiązaniem będzie wprowadzenie tymczasowej kontroli wszystkich osób przekraczających granicę w Unii Europejskiej w celu utrzymania bezpieczeństwa całego obszaru UE. Dla okazjonalnych zagranicznych wyjazdów Polaków nie powinno to być duże poświęcenie. Tak samo jak dla mieszkańców Szczecina i pogranicza polsko-niemieckiego. (Trudno jednak przewidzieć dziś pełne konsekwencje takich rozwiązań dla wymiany handlowej i innego rodzaju zinstytucjonalizowanej współpracy z naszymi sąsiadami.

 Julita Miłosz-Augustowska

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.