Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020

W dniach 2 i 3 października 2015 odbyło się w Gdańsku I posiedzenie Komitetu Monitorującego dla Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020.Podczas obrad gremium podjęło decyzję o otwarciu I naboru wniosków. Nabór odbędzie się w dniach od 2 listopada 2015 do 18 grudnia 2015. Otwarty będzie dla wszystkich osi programu. I będą to następujące Osie Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne.
1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej  i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku                    
1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez wspólne działania transgraniczne
1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne
2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki
2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń
 w obszarze Południowego Bałtyku
3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń funkcjonalnego na rzecz niebieskiego i zielonego transportu
3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku
4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki
4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne
5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych
Na cały program przeznaczono 83 MEUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania zależy od kraju pochodzenia partnera:
•Litwa, Niemcy, Polska - 85%;
•Dania, Szwecja - 75%.
Pozostała kwota jest wkładem własnym każdego z partnerów projektu, przy czym obowiązuje zasada refundacji poniesionych kosztów.
Obszar tego programu transgranicznego jest bardzo rozległy i obejmuje :
•Niemcy - północne powiaty landu Meklemburgia-Pomorze Przednie;
•Dania - Zelandia oraz Bornholm;
•Litwa - zachodnie okręgi;
•Polska - województwo pomorskie i zachodniopomorskie oraz subregion elbląski;
•Szwecja - południowo-wschodnie regiony

Stąd, wychodząc naprzeciw wszystkim instytucjom, które biorą pod uwagę aplikowanie już  do najbliższego naboru  w roli partnera wiodącego, Wspólny Sekretariat Programu wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Szczecinie zaprasza na konsultacje projektowe w dniach 3 i 4 listopada 2015 w Szczecinie.Konsultacje są BEZPŁATNE i OTWARTE dla całego obszaru wsparcia, tzn., że można wybrać inny dogodny termin oraz inną lokalizację zgodnie z preferencjami.
Nabór na konsultacje prowadzi Wspólny Sekretariat.  Po wybraniu preferowanego dnia i wypełnieniu skróconego formularza, który będzie podstawą do konsultacji, zostaniecie Państwo poinformowani bezpośrednio przez Wspólny Sekretariat o dokładnej godzinie i miejscu konsultacji (w przypadku Szczecina będzie to: ul. Piłsudskiego 40-42- siedziba Urzędu Marszałkowskiego, sala 400, 3 piętro).
Na stronie znaleźć można dodatkowe informacje o programie.
Termin na zgłaszanie pomysłów do konsultacji w Szczecinie upływa dnia 27 października, więc czasu jest niewiele!
Inną formą pomocy do zbliżającego się I naboru w programie (2 listopad - 18 grudzień br.) może być platforma online South Baltic SMART Alliance (wirtualne miejsce do zamieszczania swoich pomysłów projektowych oraz nawiązywania kontaktów).
Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu? 
Mogą to być organy administracji publicznej, instytucje publiczne, izby handlowe, klastry i organizacje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ponadto stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, operatorzy transportu publicznego, etc.
Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania, który ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu (blue and green growth) w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.  Oczekuje się, że każdy przygotowywany projekt będzie odnosił się przynajmniej do jednego z dwu potencjałów.
Program jest nadzorowany przez Wspólny Sekretariat z siedzibą w Gdańsku. Językiem obowiązującym w programie jest angielski.
Dalszych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wydziale Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod nr telefonu 91 44 67 210 lub 94 317 74 08. Polecamy również naszą stronę www.ewt.wzp.pl.

Anna Błeszyńska
Wydział Współpracy Terytorialnej
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.