Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

25 lat reformy czy samorządności w Polsce?

W roku 2015 przypada 25 rocznica odrodzenia idei samorządu terytorialnego w Polsce. Jest to zatem doskonały moment do podjęcia dyskusji na temat kondycji władz samorządowych, i czynników determinujących aktywność społeczności lokalnych. W przeddzień pierwszych wyborów samorządowych z 1990 r. tj. 26 maja odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, jak samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów, publicystów i dziennikarzy. Konferencja naukowa będzie miała miejsce w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej (kampus Wydziału Humanistycznego). Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.
Reforma ustroju terytorialnego rozpoczęła się od ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Osiem lat później wdrożono trójstopniowy podział terytorialny państwa wraz z ustawami pomocniczymi o samorządzie powiatu z 5 czerwca 1998 r. i województwa z 5 czerwca 1998 r. Autorami pakietu ustaw byli senatorowie Jerzy Regulski i Jerzy Stępień. Reformy samorządowe były kamieniem milowym w przełamaniu pięciu monopoli PRL: politycznego – dzięki wolnym wyborom; władzy – decentralizacja władzy na rzecz samorządów; własności – przekazanie majątku państwowego samorządom; finansów – usamodzielnienie się gmin od budżetu państwa; pracy – samorządy zatrudniają własnych urzędników niezależnie od administracji państwowej. Dziś w Polsce funkcjonuje 2478 gmin (1563 gmin wiejskich, 611 gmin miejsko-wiejskich oraz 304 gmin miejskich), 380 powiatów (w tym 314 powiatów ziemskich oraz 66 miast na prawach powiatów) i 16 województw.
Proces transformacji ustrojowej zainicjowany w Polsce w 1989 roku zadecydował o nowym obliczu funkcjonowania samorządu terytorialnego. 25 lat od zainicjowania reformy samorządowej to czas wyzwań związanych z wdrażaniem reguł samorządności w warunkach kształtującej się rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Wprowadzony model samorządu terytorialnego w wielu aspektach upodmiotowił społeczności lokalne stwarzając im szansę na samo decydowanie o rozwoju najbliższego otoczenia. Czy jest to rzeczywiście odczuwalne?
Pytaniu temu poświęcona zostanie debata pt. „25 lat reformy czy samorządności w Polsce?".
W debacie w roli panelistów głos zabiorą m.in. dr hab. Renata Podgórzańska, dr hab. Łukasz Tomczak i dr Maciej Kowalewski. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w dyskusję wszystkich zainteresowanych.
Kalendarium reformy samorządowej w III RP:
8 marca 1990 r. – ustawa o samorządzie gminnym oraz ordynacja wyborcza do rad gmin;
27 maja 1990 r. – pierwsze wybory do rad gmin (w 2000 r. Sejm RP ogłosił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego) – frekwencja: 42,27%.
22 listopada 1993 r. – Prezydent RP ratyfikował Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 1994 r., a weszła w życie 1 marca 1994 r.
19 czerwca 1994 r. – II wybory samorządowe – frekwencja: 33,78%;
11 października 1998 r. – III wybory samorządowe - pierwszy wybory do wszystkich trzech szczebli samorządu (rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich – 2489 rad gmin, 308 rad powiatów, 16 sejmików wojewódzkich) – frekwencja; 45,35%;  
1 stycznia 1999 r. – wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa;
20 czerwca 2002 r. – ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
27 października 2002 r. (II tura, 10 listopada) – IV wybory samorządowe (frekwencja na poziomie kraju: 44,24%; 35,02%);
12 listopada 2006 r. (II tura, 26 listopada) – V wybory samorządowe (frekwencja na poziomie kraju: 45,99%; 39,69%);
21 listopada 2010 r. (II tura, 5 i 19 grudnia) – VI wybory samorządowe (frekwencja na poziomie kraju: 47,32%; 35,31%); 
16 listopada 2014 r. (II tura 30 listopada) – VII wybory samorządowe (frekwencja na poziomie kraju: 47,40%; 39,97%);
2018 – VIII wybory samorządowe.
Autor: Robert Bartłomiejski – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.