Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Młodzi o Europejskiej Agendzie Cyfrowej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Województwo Zachodniopomorskie aktywnie uczestniczy w wielu formach aktywności międzyregionalnej  szczególnie w Regionie Morza Bałtyckiego. Jedną z nich jest stała obecność młodych mieszkańców naszego regionu w sieciach współpracy młodzieżowej w ramach BSSSC (Organizacji Współpracy Subregionalnej Państwo Regionu Morza Bałtyckiego ang. Baltic Sea States Subregional Cooperation). Od ponad 10 lat województwo zachodniopomorskie,  a ściślej Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego koordynuje prace Grupy Roboczej ds. polityki Młodzieżowej funkcjonującej w ramach BSSSC. Co robi młodzież w tej grupie i czy ma jakiś wpływ na to co dzieje się w naszym regionie?
Spotkanie w Drammen było poświęcone przygotowaniu się  młodych uczestników do dorocznej Konferencji BSSSC, która w tym roku odbędzie się w Visby, na  Gotlandii  w dniach 23-24 września  i będzie poświęcona Europejskiej Agendzie Cyfrowej. W dorocznych konferencjach BSSSC zazwyczaj bierze udział od 200 do 400 osób głównie samorządowców z miast i regionów położonych w Basenie Morza Bałtyckiego, a także osoby realizujące projekty międzyregionalne oraz przedstawiciele instytucji finansowych działających w RMB, dlatego też opinia młodzieży wyrażana podczas tych spotkań dociera do osób, które mają realny wpływ na kreowanie  rozwoju miast i regionów.
W Drammen blisko 40 osobowa grupa uczestników  reprezentujących organizacje młodzieżowe z Norwegii, Polski, Niemiec, Łotwy, Rosji i Finlandii, w określonych przez siebie trzech grupach tematycznych starała się odpowiedzieć na pytanie  co oznacza dla nich, młodych Europejczyków realizacja Agendy Cyfrowej dla: po pierwsze  poprawy warunków zdrowotnych młodzieży, po drugie zrównoważonego rozwoju w lokalnych społeczności oraz po trzecie dla rozwoju innowacji społecznych.
Przypomnijmy, że Europejska Agenda Cyfrowa to plan zwiększenia dobrobytu w Europie z uwzględnieniem korzyści wszystkich grup społecznych, za pomocą pobudzenia rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Europejska Agenda Cyfrowa jest jednym z siedmiu kluczowych projektów dokumentu Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; określa siedem priorytetowych obszarów, w ramach których zostanie podjętych ok. 100 działań, z czego 31 będzie miało charakter legislacyjny. Agenda wytycza następujące kierunki działania:
1. Ujednolicenie rynku internetowego handlu i usług poprzez uproszczenie systemu praw autorskich, licencji transgranicznych oraz ułatwień w dziedzinie płatności elektronicznych i fakturowania
2. Poprawa w dziedzinach otwartości standardów i interoperacyjności w usługach TIK w celu pobudzenia kreatywności i innowacyjności
3. Wzrost zaufania i bezpieczeństwa w sieci (ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie atakom cybernetycznym)
4. Zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu (docelowo: dostęp dla każdego obywatela do Internetu 30 Mb/s, a dla co najmniej połowy gospodarstw domowych - 100 Mb/s do roku 2020); stworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji w łącza szerokopasmowe i sieci światłowodowe, co ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy
5. Pobudzanie innowacji i badań w dziedzinie TIK - wzrost nakładów na badania i wspieranie inwestycji za pomocą funduszy regionalnych
6. Zapewnienie wszystkim obywatelom niezbędnej wiedzy i umiejętności do korzystania z usług internetowych oraz ich powszechnej dostępności (z uwzględnieniem usług handlowych, zdrowotnych, edukacyjnych i socjalnych), niezależnie od pozycji społecznej
7. Uwolnienie społecznego potencjału TIK i jego wykorzystanie do pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki zdrowotnej (m.in. powszechny dostęp do danych medycznych do 2015 r.) oraz dla poprawy jakości środowiska (energooszczędne technologie).
W toku dyskusji okazało się, że w dalszym ciągu występuje ogromne zróżnicowanie, jeśli chodzi o dostępność e-usług rozwój e- infrastruktury w różnych krajach nadbałtyckich. To obrazuje zróżnicowanie występujące w całej Europie. Młodzież jest grupą, dla której dostęp do Internetu jest jedną z podstawowych potrzeb i z zapewnienie warunków zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu we wszystkich obszarach życia gospodarczego i społecznego będzie jednym z podstawowych postulatów, które będą przedstawione przez młodzież podczas
Dorocznej Konferencji BSSSC w Visby we wrześniu br.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.