Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

JESSICA zmienia krajobraz Szczecina. O inwestycji RPO w CENTRUM KOSMOS

W odniesieniu do inwestycji „CENTRUM KOSMOS” w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 8 pragniemy podkreślić, że łączy ona w postaci dwie sfery działania Spółki profit i non profit.
W ścisłym centrum Szczecina przy jednej z jego głównych ulic stawiamy nowoczesny biurowiec klasy A z zapleczem parkingowym z przeznaczeniem na komercyjny wynajem, oraz dokonujemy rewitalizacji budynku dawnego kina KOSMOS z przeznaczeniem na funkcje kongresowe, konferencyjne w połączeniu z funkcją kulturalno-społeczną.
1. Opis projektu.
Całość naszego projektu objęta jest rzadko spotykanym nasyceniem technologicznym związanym z zastosowaniem i promocją  „zielonej energii” . Stawiając na ekologię kierowaliśmy się nie tylko koniecznością ograniczenia przez Polskę emisji zanieczyszczeń do środowiska, ale przede wszystkim ekonomią eksploatacyjną obiektów i rzadko spotykaną wartością dodaną, jaką jest wykorzystanie rozwiązań technologicznych w celu promocji budownictwa ekologicznego, gdzie dbałość o środowisko, a w tym szczególnym przypadku w „tkance miejskiej” stanowi nie slogan, a rzeczywisty efekt podejścia biznesowego Spółki.
Nie ukrywamy i nigdy nie ukrywaliśmy faktu, że taki profil działalności i nakierowanie na ekologię i efekt społeczny w tak dużym stopniu jak w przypadku tej inwestycji nie byłby możliwy bez udziału środków publicznych pochodzących z RPO WZ, a w tym konkretnym przypadku pożyczki preferencyjnej Jessica, a także środków w postaci kredytu pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Podejście biznesowe Spółki z tym związane opiera się na także na celowości przeznaczenia środków publicznych, które w nowej perspektywie finansowej mogą stanowić o kolejnych inwestycjach mających charakter społeczny, ekologiczny, a opierać się przy tym na ekonomii finansowej. Jesteśmy zwolennikami takiego modelu, który z poszanowaniem matematyki finansowej realizuje zadania posiadające wartość dodaną, jaką niesie inwestycja „CENTRUM KOSMOS”.
To właśnie ta inwestycja łącząc technologiczne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii z biznesowym podejściem, ale i efektem społecznym, dla którego dalszego rozwoju dajemy pole operatorowi dawnego kina Kosmos FUNDACJI KOSMOS pozwala na tworzenie modelu umożliwiającego przygotowywanie i modelowanie innych inwestycji, które potencjalnie mogą przyczynić się do krzewienia modelu biznesowego, który potrafi w ramach działalności gospodarczej ukierunkowanej na przychód znaleźć miejsce przestrzeń społeczną.
Wykorzystując doskonałą ekspozycję ścisłego centrum naszego miasta w rejonie, który ma stać się szanse kołem zamachowym rewitalizacji miejskiej i jego prestiżową lokalizacją, najwyższy standard technologiczny budynku, „kultowość” obiektu kina Kosmos, który w ramach projektu stanie się społeczno-kulturalnym obiektem posiadającym także funkcje konferencyjne i kongresowe, fakt realizacji inwestycji w oparciu o środki publiczne tworzymy swoiste centrum biznesowo-społeczne promujące kreatywne podejście do inwestowania uwzględniające aspekty społeczne, które nie tylko nie muszą iść w sprzeczności z biznesowym podejściem, ale powinny mieć na nie wpływ.
Najwyższy standard budynku biurowego to początek tego, co w ramach projektu „CENTRUM KOSMOS” chcemy zaproponować naszym Partnerom. Całość inwestycji kładzie nieporównywalny z innymi inwestycjami biurowymi w regionie nacisk na ekologię.
Instalacja pomp ciepła pracująca na wymienniku gruntowym w ilości 54 odwiertów po 200 mb. (łącznie 10.800 m odwiertów i 70.000 m pionowych i poziomych rur dla układu dolnego źródła) jest w stanie dostarczyć 90 % do 100 % ciepła i chłodu dla obu budynków, wentylacja i klimatyzacja z odzyskiem, ciepła woda użytkowa w oparciu o produkcję pomp ciepła z wymiennika gruntowego, dach budynku biurowego specjalnie w swoim nachyleniu przygotowany na instalację fotowoltaiczną to elementy współpracujące w ramach jednego systemu zarządzanego i zwizualizowane w celu dostarczania danych o osiągniętych parametrach, produkcji energii i jej rzeczywistych kosztach, osiąganym efekcie ekologicznym. Wszystkie wymienione elementy stanowią całość, która może zostać przekazana w czasie rzeczywistym online w dowolne miejsce, czy też na odbiorniki instalowane na terenie inwestycji w ramach tworzonych ścieżek edukacyjnych.
Inne elementy związane z ekologią to np. wysoka izolacyjność ścian, pasywna stolarka okienna z niską emisyjnością i kontrolą słoneczną, wpięte w system rolety zewnętrzne, których jednym z zadań jest nocne „wyciszenie” budynku przed utratą energii. Kolejne elementy to przygotowana infrastruktura na np. stacje do ładowania samochodów elektrycznych.
W pakiecie z przedmiotowymi danymi możemy przekazywać dane dotyczące finansowania, jego efektywności ekonomicznej i wprost pokazywać, że powstanie takich inwestycji nie byłoby możliwe bez udziału środków pochodzących z funduszy unijnych, które nie tylko pozwalają na bardziej kreatywny kształt inwestycji, ale przede wszystkim zmieniają podejście inwestorów na bardziej społeczne.
Uważamy, że realizacją takiego zadania należy się chwalić i wykorzystywać jego potencjał do promocji zarówno zastosowanych technologii jak i instytucji, które współfinansując inwestycję przyczyniają się w bezpośredni sposób do jej realizacji.
„CENTRUM KOSMOS” ma potencjał nieporównywalny w regionie do tego typu działań począwszy od ekspozycji wystawienniczej, poprzez wizualizacje pracy technologii, a skończywszy na będącym beneficjentem produkcji „zielonej energii” budynku kina Kosmos, z jego konferencyjno-kongresowymi funkcjami, a także przestrzeni między budynkami, która łącząc płynnie „nowe” ze „starym” tworzy deptak mogący stanowić otwarta przestrzeń publiczną i stać się miejscem eventowym w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu.
Jesteśmy świadomi wartości i potencjału naszej inwestycji i dlatego w trakcie jej trwania i przede wszystkim w związku z rozszerzeniem jej zakresu (o tym niżej) skupiamy się głównie na aspektach związanych z jej realizacją.
Spółka przygotowuje się do tworzenia ścieżki ekologicznej oraz społeczno-kulturalnej chcąc wykorzystać potencjał miejsca jak i technologie (pompy ciepła w zakresie niespotykanym w Polsce dla tego typu inwestycji w ścisłym centrum miasta, stacje do ładowania samochodów elektrycznych itp.), które są adaptowane w ścisłej tkance miejskiej, gdzie należy ograniczać emisję zanieczyszczeń.
W ramach inwestycji pragniemy zaoferować szerokie możliwości korzystania z działań związanych z promocją społeczno – kulturalną, energii odnawialnej zarówno w sferze technologii i wizualizacji z tym związanych, jak i ścieżek ekologicznych czy potencjału eventowego dawnego kina Kosmos, a także przestrzeni powstającej pomiędzy budynkami, która stanie się wewnętrznym dziedzińcem.
Już w trakcie inwestycji przyszły operator kina Kosmos podjął w szerokim zakresie działania związane ze swoją funkcja statutową. Jednym z niewielu przykładów jest realizacja w budynku kina teledysku zespołu JOYRIDE, do którego obejrzenia zachecamy.
Poniżej garść precyzyjnych informacji odnośnie realizacji.
2. Realizacja.
W odniesieniu do inwestycji „Centrum Kosmos” to składa się ona z dwóch zasadniczych etapów prac:
a) Etap I – wykonanie wszystkich robót określonych w pozwoleniu na budowę i dokumentacji projektowej z wyłączeniem prac budowlanych obejmujących budynek dawnego kina Kosmos (wyłączenie za wyjątkiem wszystkich przyłączy do budynku kina Kosmos oraz prac związanych z likwidacją kolizji). Zakres I etapu związanego z budynkiem kina Kosmos obejmuje także zakres rozszerzony projektu tj. wykonanie dolnego źródła dla budynku kina, wykonanie przyłączeń sieciowych do budynku związanych z rozszerzonym zakresem dolnego źródła/pomp ciepła.
b) Etap II – wykonanie prac budowlanych obejmujących budynek dawnego kina Kosmos  Przedmiotowy zakres obejmuje wykonanie przepompowni w budynku kina Kosmos, elewacji budynku w tym stolarki okiennej i drzwiowej, oraz pozostałe prace określone w projekcie.
Na dzień dzisiejszy na inwestycji wykonano następujące zakresy:
Budynek biurowy:
a) zakończono w całości prace budowlane,
b) wykonano instalacje,
c) wykonano odwierty wymiennika gruntowego w zakresie obejmującym budynek biurowy oraz ich włączenia instalacyjnego do budynku w zakresie rozszerzonego projektu dolnego źródła/pomp ciepła.
Budynek byłego kina Kosmos:
a) wykonano dodatkową inwentaryzację konstrukcyjno-budowlaną budynku dawnego kina Kosmos,
b) wykonano prace przygotowawcze wewnątrz budynku,
c) wykonano prace związane ze wzmocnienie fundamentów oraz piwnic,
d) wykonano izolację zewnętrzną ścian fundamentowych,
e) dokonano zerwania i utylizacji pokrycia dachowego i wykonano warstwę zabezpieczającą  zwierzchnią pokrycia dachowego budynku bez obróbek blacharskich,
f) wykonano montaż drenażu opaskowego wokół budynku z wyłączeniem ściany tylnej budynku (miejsce lokalizacji starej trafostacji).
g) wykonano odwierty wymiennika gruntowego w zakresie obejmującym budynek dawnego kina Kosmos oraz ich włączenia instalacyjnego do budynku w zakresie rozszerzonego projektu dolnego źródła/pomp ciepła.
Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu:
a) wykonano przewidziane projektem technicznym prace sieciowe sanitarne oraz elektroenergetyczne, łącznie z wykonaniem pomp ciepła (dolne źródło) – instalacje zewnętrzne są po próbach technicznych,
b) rozpoczęto prace związane z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego z uwzględnieniem wzrostu zapotrzebowania mocy dla budynku byłego kina Kosmos oraz przygotowania do przebudowy trafostacji do zwiększonych potrzeb energetycznych,
c) rozpoczęto montaż oświetlenia zewnętrznego terenu,
d) trwają prace przygotowawcze do robót związanych z zagospodarowaniem terenu w tym dodatkowych przyłączy do budynku kina Kosmos w związku z rozszerzeniem zakresu dolnego źródła i pomp ciepła.
Obecnie na ukończeniu są prace związane z realizacją etapu I (do wykonania pozostały prace związane z wykonaniem nowo zaprojektowanego przyłącza elektroenergetycznego z uwzględnieniem wzrostu zapotrzebowania mocy dla budynku byłego kina Kosmos, prace związane z przygotowaniem do przebudowy trafostacji do zwiększonych potrzeb energetycznych oraz niezbędne prace wykończeniowe i instalacyjne na budynku biurowym) oraz częściowo wykonane zostały prace związane z realizacją etapu II. W zakresie II etapu zostały wykonane wszystkie prace przygotowawcze umożliwiające rozpoczęcie etapu II. Faktyczne i w pełnym zakresie rozpoczęcie etapu II uwarunkowane jest spełnieniem warunku wykonania pozostałych prac w ramach rozszerzonego projektu związanego z kinem Kosmos w zakresie sieci zewnętrznych oraz przygotowaniem do przebudowy trafostacji wokół budynku kina Kosmos prac. W zakresie dolnego źródła i jego włączenia do budynku kina wszystkie prace zostały wykonane. Pozostaje:
- zakończenie prac związanych z wykonaniem nowo zaprojektowanego przyłącza elektroenergetycznego z uwzględnieniem wzrostu zapotrzebowania mocy dla budynku byłego kina Kosmos – prace w trakcie planowane zakończenie 30.05.2015 r.,
- dokończenie drenażu opaskowego na zapleczu budynku kina Kosmos – planowane zakończenie 30.05.2015 r.,
- wykonanie przyłączeń sieciowych związanych z rozszerzonym zakresem dolnego źródła (wymiennik gruntowy)/pompy ciepła dla budynku kina Kosmos. Planowane zakończenie  15.05.2015r.
W odniesieniu do budynku kina Kosmos Spółka podjęła w trakcie realizacji inwestycji decyzje o rozszerzeniu zakresu dolnego źródła ciepła i chłodu dla inwestycji.
Wynikało to z następujących przyczyn:
- zabytkowy charakter budynku kina Kosmos w połączeniu z jego konstrukcją z przyczyn administracyjnych jak i technicznych uniemożliwia zastosowanie uzasadnionych technicznie i ekonomicznie nakładów pozwalających na satysfakcjonujący efekt oszczędności eksploatacyjnej budynku. Z uzyskanego audytu zapotrzebowania na chłód i ciepło dla budynku wynika, że utrzymanie eksploatacyjne budynku dla przeznaczonych mu funkcji będzie kosztować średnio 30.000 zł miesięcznie. W kontekście funkcji społeczno-kulturalnej  jaką ma pełnić budynek, oraz zapisów umowy pożyczki Jessica dotyczących przyjętych minimalnych kosztów za podnajem budynku nie byłoby możliwe utrzymanie budynku przez jego operatora. Mając to na uwadze Inwestor podjął decyzję o zleceniu nowego projektu rozszerzonego dolnego źródła (wymiennika gruntowego) wraz z pompami ciepła w celu zapewnienia 100 % dostaw energii ciepła i chłodu dla budynku kina Kosmos projektantowi Panu Włodzimierzowi Bornińskiemu (projektant układu wymiennika gruntowego i pomp ciepła m.in. szpitali w Zdunowie i na Strzałowskiej). Następstwem takiej decyzji jest zabezpieczenie 100 % dostaw  energii ciepła i chłodu dla budynku kina Kosmos, co w konsekwencji pozwoli operatorowi kina Kosmos na realizację przez niego funkcji społeczno-kulturalnych przypisanych dla kina Kosmos;
- charakter budynku kina Kosmos, oraz przypisany mu statut „kultowego” wymaga szczególnej staranności w zakresie zachowania jego walorów estetycznych. Mając to na uwadze i przychylając się jednocześnie do argumentów Miejskiego Konserwatora Zabytków Inwestor zachowuje charakter budynku łącząc go jednocześnie z najnowszymi technologiami, co pozwala na wzmocnienie przekazu społecznego i umożliwia wykonywanie dodatkowych zadań związanych z promocją energii odnawialnej, której zwiększony udział w inwestycjach jest wpisany w perspektywę unijną rozwoju.
Mając na uwadze charakter kina Kosmos (obiekt zabytkowy trudny do wykonania efektywnej termomodernizacji), oraz mając na szerokie funkcje budynku, które wykonywać operator budynku tj. m.in. konferencyjne, kongresowe, kulturalno-społeczne w tym kinowe, wystawiennicze, eventowe, Inwestor na podstawie wyliczeń projektantów oszacował koszty eksploatacyjne dla uzyskania ciepła i chłodu na kwotę szczytową dla miesięcy największego zapotrzebowania na około 30.000 zł. Zwiększenie zakresu dolnego źródła i pomp ciepła i uzyskanie na tej podstawie energii ciepła i chłodu na ilość co najmniej 90 % dla obu budynków pozwoli operatorowi budynku kina Fundacji Kosmos na realizację zadań, a Inwestorowi zapewni stabilność operatora na obiekcie i jego funkcjonowanie w szerokim zakresie. Powyższe rozwiązanie pozwoli na funkcjonowanie inwestycji jako uzupełniającej się całości sfer profit i non profit na skalę niemającą punktu odniesienia w regionie.
Zakres Inwestycji zwiększył sia m.in. o zakres prac związanych z  wykorzystaniem odnawialnej energii geotermalnej, stąd też Generalny Wykonawca prowadził prace ziemne związane ze zwiększonym zakresem odwiertów i sieci. Zwiększony zakres  prace ziemne wynikał również z zabezpiecza możliwości wykonania przez trafostacji i przyłącza elektroenergetycznego do kina Kosmos. Przedmiotowe roboty wymagały uzyskania aneksu do pozwolenia na budowę nr 1201/13 oraz uniemożliwiły fizyczne rozpoczęcie prac elewacyjnych budynku byłego kina Kosmos (odwierty 54 x 200 m oraz około 70 kilometrów pionowych i poziomych rur dla dolnego źródła, zamiast zakładanych 22 x 100 m i około 12 km rur, sieci zewnętrzne z tym związane do kina Kosmos). Taki stan rzeczy przyczynił się również do tego, że zakres prac rozszerzonych uniemożliwił wykonywanie prac na elewacji.
3. Terminy zakończenia inwestycji.
Spółka przyjęła z GW zakończenie I etapu na 30.06.2015 r. natomiast formalnie etap II ma zakończyć się do końca br. Zakładamy jednak w stosunku do etapu II możliwość szybszego zakończenia.

Marcin Bejnarowicz
Koordynator Projektu

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.