Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Zielona Stolica Europy – w tym roku Kopenhaga, w przyszłości może Szczecin?

Po raz piąty Komisja Europejska przyznała tytuł Zielonej Stolicy Europy. Rok 2014 jest rokiem Kopenhagi. O przyznaniu tytułu zadecydowały szczególne osiągnięcia we wdrażaniu wieloletnich, innowacyjnych planów zrównoważonego rozwoju miasta.
Wręczając tytuł Janez Potočnik, Komisarz Europejski ds. Środowiska powiedział: „Nagroda Zielona Stolica Europy promuje najlepsze praktyki i idee, wskazuje drogę innym miastom. Kopenhaga opracowała wiele modelowych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w innych aglomeracjach”. Być może warto, aby Szczecin ze swą wizją Floating Gardens wystartował do rywalizacji o to zaszczytne miano, a z pewnością warto, by osoby decydujące o rozwiązaniach urbanistycznych w Szczecinie zapoznały się z kopenhaskim sposobem na stworzenie „zielonej metropolii”.
Kopenhaga zajmuje powierzchnię 74.4 km², jest stolicą Danii i jej najludniejszym miastem, liczącym 541 989 mieszkańców (2011).  Tytuł „Europejskiej Zielonej Stolicy 2014” uzyskała, zwyciężając jedenaście innych miast. W uzasadnieniu swojego werdyktu Komisja Europejska zwróciła uwagę na to, że mieszkańcy stolicy Danii często za środek transportu wybierają rower, mogą się kąpać w czystych wodach miejskiego portu, a ostatnio przedstawili zmierzający we właściwym kierunku bilans emisji dwutlenku węgla.
O przyznaniu tytułu zdecydowały ponadto następujące argumenty:

  • 36 proc. dojeżdżających do pracy, szkoły lub na uczelnię z okolic Kopenhagi i 55 proc. z innych części miasta korzysta w tym celu z roweru,
  • 98 proc. gospodarstw domowych ma centralne ogrzewanie,
  • 90 proc. odpadów budowlanychznajduje ponowne zastosowanie,
  • w okresie 2005–2012 emisja dwutlenku węgla zmalała o 24 proc.,
  • 95 proc. mieszkańców może w ciągu kwadransa dotrzeć pieszo do najbliższego terenu rekreacyjnego,
  • w 2008 roku eksperci uznali miejski system transportu szynowego za najlepszy na świecie.

To co szczególnie wyróżnia Kopenhagę, to podejście władz miasta do zarządzania i wdrażania planów i strategii. Tutaj partnerstwo publiczno-prywatne jest centralnym elementem strategii na rzecz innowacji ekologicznych i zrównoważonego zatrudnienia. Miasto współpracuje z firmami, uczelniami i organizacjami w ramach specjalnych grup poświęconych rozwojowi i wdrażaniu idei ekologicznego rozwoju. Jednym z przykładów może być  projekt Przystani Północnej, który będzie obejmował „Zielone laboratorium“ zajmujące się głównie ekologicznymi technologiami. Model ten będzie można przenieść do innych miast. O sukcesie zdecydowały zaangażowanie ludności, organizacji, uczelni i biznesu oraz opracowanie i wdrażanie wieloletnich planów, które są konsekwentnie wdrażane.
A oto kilka przykładów.
Miejska  strategia klimatyczna zakłada, że w 2025 r. Kopenhaga będzie miastem neutralnym pod względem emisji CO2.Obecnie emisja CO2 wynosi ok. 1,8 mln ton rocznie. Dzięki wykorzystaniu biomasy zamiast węgla w ciepłowniach miejskich, które są podstawowym dostarczycielem ciepła do mieszkań i budynków użyteczności publicznej, ociepleniu budynków, wykorzystywaniu energii odnawialnej i surowszym normom unijnym przewiduje się obniżenie emisji rocznej do 1,2 mln ton.
Kopenhaga chce być najprzyjaźniejszym dla rowerzystów miastem na świecie. Celem jest wzrost liczby przejazdów rowerem do pracy lub szkoły z obecnych 36% do 50%,  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dla rowerzystów i obniżenie o połowę liczby rowerzystów poważnie poszkodowanych w kolizjach. Już teraz miasto wdrożyło największy na świecie program darmowych rowerów miejskich, a 52 % mieszkańców deklaruje, że rower jest ich głównym środkiem transportu.
Miasto wdraża swój program poprawy jakości życia oparty na Agendzie 21 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem jest stanie się eko-metropolią z najlepszym na świecie środowiskiem miejskim. Uznano, że życie miasta to życie ludzi: miasto żyje, gdy ludzie chętnie spotykają się w przestrzeni publicznej – na ulicach, parkach, pacach zabaw. Dlatego według programu w 2015 r mieszkańcy Kopenhagi powinni spędzać o 20% więcej czasu w przestrzeni miejskiej niż w 2010 r. Ma się tez poprawić dostępność do terenów rekreacyjnych, a woda akwenu portowego już w następnym roku ma osiągnąć czystość wód kąpieliskowych.
Podsumowując, Kopenhaga jest miastem odnoszącym ogromne sukcesy i wzorcem do naśladowania w zakresie ekologicznej gospodarki, gdyż łączy skuteczną strategię komunikacyjną z zaangażowaniem niezbędnym do odgrywania roli wzorca dla Europy i innych części świata. Z pewnością inne miasta w tym Szczecin mogą korzystać z doświadczeń Kopenhagi i innych zielonych Europejskich stolic tj. np. Sztokholm czy Hamburg. Ważny jest pomysł, przekonanie do niego mieszkańców, określenie mierzalnych celów i konsekwentna realizacja. Dodatkowo polskie miasta mają do dyspozycji środki unijne w perspektywie finansowej 2014-2020, których ogromna część ma służyć wsparciu  innowacji  i zielonych technologii.

tekst: Europe Direct – Szczecin
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.html
 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.