Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Nowy program dla edukacji – Erasmus+

Erasmus+ to nowy program stworzony z myślą o kształceniu, szkoleniach, młodzieży i sporcie. Większość z nas słyszała o Erasmusie, inicjatywie Leonardo da Vinci czy Grundtvig. W okresie programowania unijnego na lata 2014-2020 wszystkie działania związane z kształceniem, szkoleniami i sportem zostały zamknięte w jednym programie. Celem Erasmusa+ jest wzmocnienie inicjatyw w dziedzinie kształcenia Europejczyków oraz zwiększenie możliwości ich zatrudnienia. 
Dzięki projektom realizowanym w ramach tej inicjatywny ponad4 miliony młodych ludzi, studentów i dorosłych będzie miało szansę zdobyć doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Program wesprze nawet 125 tys. instytucji i organizacji we współpracy na rzecz wprowadzania zmian oraz unowocześniania metod nauczania i pracy z młodzieżą. Wspólnie będą w stanie pomóc wielu młodym ludziom i dorosłym zdobyć umiejętności, których potrzebują do odniesienia sukcesu
we współczesnym świecie.
Na realizację tych celów program Erasmus+ zapewni aż 14,7 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu lat, stanowi to 40% wzrost w stosunku do poprzednich tego typu programów, finansowanych przez Unię Europejską. Zwiększone finansowanie to nie jedyne ulepszenie. Erasmus+ zastępuje w sumie siedem wcześniejszych programów (Uczenie się przez całe życie/Lifelong Learning Programme-Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, a także Jean Monet oraz Transversal)Młodzież w działanu/Youth in Action oraz pięć międzynarodowych programów - Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program współpracy państw rozwiniętych/uprzemysłowionych/ programme for cooperation with industrialised countries oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.).  W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.
Na program będą składały się trzy kluczowe akcje:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Poza tym program będzie dotyczył specyficznych działań w obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.
Oto jakie dokładnie inicjatywy będzie wspierał nowy program:

 • studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą.
 • szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją, szkoleniami oraz dla pracowników młodzieżowych.
 • rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • naukę języków obcych.
 • potwierdzanie i uznawalność umiejętności, także tych zdobytych w edukacji pozaformalnej.
 • strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i organizacji młodzieżowych z różnych krajów w celu podniesienia ich jakości i innowacyjności.
 • partnerstwa na rzecz wiedzy (sojusze na rzecz wiedzy) oraz partnerstwa na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych (sojusze na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych), które będą zajmować się uzupełnianiem braków w kompetencjach i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości poprzez ulepszanie programów nauczania i podwyższanie kwalifikacji, wykorzystując w tym celu współpracę pomiędzy środowiskiem biznesu a szkolnictwem.
 • poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich mające na celu sfinansowanie ich studiów w innym kraju.
 • przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej i badania w tym zakresie.
 • wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego oraz sektora młodzieżowego na całym świecie.
 • inicjatywy mające na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie pedagogiki oraz reform polityki na szczeblu krajowym.
 • właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi na celu zapobieganie korupcji, dopingowi, przemocy, rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej
 • popularnych dyscyplinach sportu.

Zadaniem Europy jest zapewnienie swoim obywatelom wykształcenia, możliwości rozwoju umiejętności i kreatywności, które są niezbędne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wraz z szybkim rozwojem świata systemy edukacji również muszą się rozwijać i dostosowywać do nowych sposobów nauczania i uczenia się. Kształcenie, szkolenia i edukacja pozaformalna to klucz do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności Europy. Program Erasmus+ pomoże nam sprostać tym wyzwaniom.
Więcej informacji można obecnie znaleźć głównie w języku angielskim na tej stronie.
Wciąż trwa opracowywanie dokumentów w językach narodowych państwo członkowskich, bardzo dobrze działa także strona polska programu.
  
Źródło:
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
www.erasmusplus.org.pl.
 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.