Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej

Szczecin nieodłącznie od wieków kojarzy się z gospodarką morską i to nie tylko rozumianą jako przemysł stoczniowy, ale również kształcącą w tym zakresie przyszłe kadry. W tym miejscu warto wspomnieć o wyjątkowej uczelni – Akademii Morskiej, która skutecznie pozyskuje środki unijne, w celu uatrakcyjnienia szkolnictwa wyższego i spełnienia najwyższych światowych standardów w „morskim zakresie”. Jednym z projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym jest Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej. Ideą projektu jest wspieranie rozwoju podmiotów sektora gospodarki morskiej poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii nawigacyjnych.

Celem ogólny projektu to wspieranie podmiotów sektora gospodarki morskiej w sposób pośredni i bezpośredni w rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w ich działalności operacyjnej. Jest to możliwe dzięki wzrostowi konkurencyjności placówki badawczej - Beneficjenta projektu, w ramach którego powstała infrastruktura badawcza, umożliwiająca prowadzenie innowacyjnych badań w skali co najmniej europejskiej, na rzecz rozwoju bezpieczeństwa nawigacji, techniki i technologii wykorzystywanych w transporcie wodnym.

Głównym efektem osiągniętym w wyniku realizacji inwestycji jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności Akademii Morskiej jako ośrodka badawczego. Ponadto, osiągnięto wyższe prawdopodobieństwo komercjalizacji badań. Grupą docelową, są porty i eksploatatorzy dróg wodnych, armatorzy, instytucje naukowe, uczelnie, urzędy morskie, właściciele nabrzeży, oficerowie żeglugi morskiej i śródlądowej, w ujęciu całej krajowej gospodarki morskiej.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu (hardware) i oprogramowania (software) symulatorów DP z możliwością tworzenia własnych modeli statków i połączenia w „mostek zintegrowany”, zakupu sprzętu i oprogramowania laboratorium innowacyjnych technologii elektronicznych (systemy akwizycji danych nawigacyjnych, mikrokontrolery, sterowniki programowalne, czujniki, sensory, przetworniki) oraz zakupu sprzętu i oprogramowania laboratorium sieci i mobilnych technologii przesyłu danych nawigacyjnych (routery, modemy, protokoły łączności, okablowanie, urządzenia pomiarowo-kontrolne). Na ich bazie powstały dwa nowe laboratoria. W ramach projektu na potrzeby nowych laboratoriów zaadoptowane zostały niewykorzystywane dotychczas pomieszczenia (część budowlana projektu).

Centrum Technologii Nawigacyjnych zajmuje się m.in. projektowaniem i implementacją innowacyjnych systemów nawigacyjnych na jednostkach pływających (pełnomorskich i śródlądowych w szczególności na promach), identyfikacją i weryfikacją parametrów modeli matematycznych ruchu statku w tym jednostek dynamicznego pozycjonowania (DP), rozwojem metod jakościowego i ilościowego opisu ruchu statków na akwenach ograniczonych, a w szczególności: określania optymalnych parametrów dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych dla zadanego typu statku eksploatowanego w określonych warunkach żeglugi; określenia optymalnych parametrów statku dla określonego typu akwenu i panujących tam warunków żeglugi (studium możliwości wprowadzenia nowych statków na istniejące drogi wodne); określenia przepustowości i parametrów ruchu na drogach wodnych (optymalizacja parametrów systemów regulacji ruchu dla danej drogi wodnej i panujących tam warunków żeglugi); oceną bezpieczeństwa żeglugi i określaniem miar bezpieczeństwa na drogach wodnych; weryfikacją prawnych aspektów nawigacji na drogach wodnych. Do badań prowadzonych w Centrum Technologii Nawigacyjnych wykorzystany będzie symulator manewrowy ruchu statku typu „full mission” ze zobrazowaniem wizyjnym 270 st. znajdujący się w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego AM w Szczecinie oraz dołączony do niego zespół symulatorów systemów dynamicznego pozycjonowania (DP). Technologia dynamicznego pozycjonowania jest aktualnie jedną z najszybciej rozwijających się technik kierowania statkiem w znaczący sposób poprawiającą własności manewrowo-nawigacyjne statku i jego bezpieczeństwo.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.