Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Wstęp do programu Erasmus

Androulla Vassiliou, cypryjska Komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży odwiedziła Litwę w dniach 5 – 10 września, gdzie wzięła udział w cyklu spotkań w celu poparcia nowych inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie kształcenia, młodzieży i sportu. Dla Litwy, która obecnie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej, jest to także zagadnienie o wysokiej wadze.
 
Litwa objęła sześciomiesięczną prezydencję Unii Europejskiej 1 lipca 2013 roku pod hasłem "wiarygodna, rozwijająca się i otwarta Europa". Jednym z jej celów jest promowanie wysokiej jakości kształcenia i szans dla młodzieży. Wizyta Komisarz Vassiliou była impulsem dla zwrócenia uwagi na ogromne znaczenie spraw młodych jako jednego z najważniejszych elementów obecnego programu politycznego Wspólnoty.
 
Komisarz Vassiliou wraz z Dainiusem Pavalkisem, litewskim ministrem ds. edukacji i nauki, wzięła udział w wileńskiej konferencji dotyczącej nowego programu o nazwie „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie”, rozpoczętego w lipcu przez Komisję Europejską. Komisarz wygłosiła inauguracyjne przemówienie, w którym podkreśliła, jak ważna obecnie jest edukacja: „Szkolnictwo wyższe oraz jego powiązanie z badaniami naukowymi oraz innowacjami jeszcze nigdy nie odgrywało tak znaczącej roli: dla żywiołowości ekonomicznej, zdrowia naszego społeczeństwa oraz dobrobytu jednostki.”Przedstawicielka Komisji Europejskiej spotkała się ze studentami Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, by omówić m.in. program Erasmus + oraz rolę edukacji w pokonaniu kryzysu.
 
Erasmus + ruszy w styczniu 2014 roku, zastępując poprzedni program edukacyjny „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) oraz programy mobilności międzynarodowej. Nowa inicjatywa ma na celu zwiększenie wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Program dysponuje budżetem wynoszącym ok. 14.5 miliardów euro i pozwoli 4 milionom obywateli Unii Europejskiej studiować, uczestniczyć w szkoleniach oraz zdobywać doświadczenie zawodowe za granicą w latach 2014-2020.
 
Erasmus + ma uprościć uzyskanie unijnego wsparcia, umożliwić pozyskiwanie nie tylko stypendiów, ale i pożyczek na opłacanie studiów oraz wzmocnić edukację i współpracę także poza granicami UE.
 
Erasmus daje szansę na zagraniczne studia lub praktykę. O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach prowadzących do uzyskania dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Stypendysta Erasmusa może wyjechać na okres od 3 do 12 miesięcy tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. Szansę na wyjazd dają dobre wyniki w nauce (mierzone najczęściej średnią ocen) i znajomość języków obcych, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Uczelnia może określić dodatkowe kryteria oceny kandydatów, np. motywacja, aktywność na uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną. Dokładny termin ustala uczelnia. Studenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium, np. do Norwegii wynosi ok. €496, Niemiec - €376, a Czech - €300 miesięcznie.
 
9 września Komisarz Vassiliou otworzyła wspomnianą konferencję w Wilnie na temat „Przywództwa edukacyjnego”. Jej celem było stworzenie platformy dla przedstawicieli państw członkowskich UE i kandydujących, państw EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) i Komisji Europejskiej do wymiany najlepszych praktyk w sprawie polityki i przywództwa edukacji. Wnioski z konferencji zostaną włączone do konkluzji Rady, które są planowane do przyjęcia przez Radę w listopadzie 2013 roku. Adresatami spotkania byli regionalni i ponadregionalni liderzy, głównie oświatowi decydenci, administratorzy, dyrektorzy szkół.
 
Następnie  Vassiliou uczestniczyła w konferencji „UE na temat młodzieży”, gdzie po wysłuchaniu przedstawicieli młodzieży zostały sformułowane wspólne wnioski, które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane przez ministrów UE działających na rzecz młodzieży.
 
Całość konferencji oraz szczegółowy plan wydarzenia można było śledzić w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/news/30082013-european-higher-education-confrence_en.htm
 
Więcej na temat programu europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie można przeczytać w dokumencie opublikowanym przez Kancelarię Senatu:

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultopisy/296/5/1/073.pdf

Więcej o Erasmusie na stronie: http://www.frse.org.pl/

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.