Zwiększenie kwoty dofinansowania projektu w związku z dodatkowymi kosztami spowodowanymi pandemią Covid‐19

Beneficjenci, którzy ponieśli dodatkowe koszty, przekraczające wysokość przyznanego w umowie  dofinansowania w ramach realizowanych projektów, spowodowane pandemią Covid‐19, mogą  wnioskować  do  Narodowej  Agencji  o  zwiększenie  kwoty  dofinansowania  zatwierdzonych  projektów.

Narodowa Agencja może podjąć decyzję o zwiększeniu do finansowania na wniosek beneficjenta po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1.Poniesione koszty są bezpośrednio związane z działaniem i zostały poniesione z powodu Covid‐19.

2.Koszty zostały faktycznie poniesione. Nie ma możliwości wnioskowania o zwiększenie do finansowania przed poniesieniem kosztów.

3.Poniesione koszty nie mogą być pokryte z innych źródeł, np. z ubezpieczenia, zwrotu za niewykorzystane bilety lotnicze, z innych funduszy czy środków własnych organizacji.


Wniosek o zwiększenie dofinansowania powinien wpłynąć do Narodowej Agencji najpóźniej do 31 sierpnia 2020r.


Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem NA [PDF]


Więcej informacji:

https://www.frse.org.pl/komunikat-na-dot-zwiekszenia-kwoty-dofinansowania-projektu-w-zwiazku-z-dodatkowymi-kosztami-spowodowanymi-pandemia-covid%e2%80%9019/

https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Komunikat-FRSE-CV-7-OK.pdf

 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.