Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Dodatkowe rozwiązania proponowane do wdrożenia w projektach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nadchodzących miesiącach

Mobilność nadal pozostaje centralną częścią projektów w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Z drugiej jednak strony wyjątkowe okoliczności spowodowane pandemią COVID-19 oraz ograniczenia w przemieszczaniu się, które obecnie obowiązują, z oczywistych względów mają wpływ na harmonogram wdrażania mobilności  w projektach obu programów w nadchodzących miesiącach.

W związku z tym Komisja Europejska i Narodowa Agencja proponują nowy katalog możliwych rozwiązań w odniesieniu do działań prowadzonych w roku 2020 w projektach dofinansowanych w konkursach ogłoszonych w 2020 r. lub w latach poprzednich.

MOBILNOŚĆ MIESZANA - Wolontariat Staże i miejsca pracy:
Uczestnikom EKS można zaoferować możliwość rozpoczęcia działań przez realizację działań wirtualnych z uwzględnieniem tych samych zasad, które obowiązują dla mobilności mieszanej w ramach programu Erasmus+.

DZIAŁANIA KRAJOWE – Wolontariat grupowy w kontekście COVID‐19
Wolontariat grupowy przynosi wyraźne korzyści społecznościom i może być szczególnie istotnym sposobem interwencji i przeciwdziałania skutkom obecnej pandemii (na przykład poprzez przyczynianie się do niwelowania podziałów między pokoleniowych i społecznych zaostrzonych przez kryzys). Biorąc pod uwagę obecny wyjątkowy kontekst, w którym fizyczny udział w działaniach międzynarodowych nie jest możliwy z powodu COVID‐19, Narodowa Agencja może wspierać działania krajowe z udziałem tylko wolontariuszy krajowych. Beneficjenci powinni w miarę możliwości uwzględniać wymiar międzynarodowy, angażując zagranicznych wolontariuszy, którzy uczestniczą w projekcie (w zakresie dostępnych możliwości fizycznie lub wirtualnie).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronach:
https://www.frse.org.pl/covid-19-dodatkowe-rozwiazania-proponowane-do-wdrozenia-w-projektach-programu-erasmus-i-europejskiego-korpusu-solidarnosci-w-nadchodzacych-miesiacach/
https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Komunikat-FRSE-CV-5-OK.pdf

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.