Funkcjonowanie EKS w obliczu walki z koronawirusem – stanowisko Komisji Europejskiej i Narodowej Agencji

 W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 pojawiły się komunikaty Komusji Europejskiej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącerealizacji projektów  Europejskiego Korpusu Soliradności.


Stanowisko Komisji Europejskiej: Komisja Europejska w pełni przestrzega wszystkich środków ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19, podejmowanych obecnie na szczeblu krajowym. Komisja rozumie, że środki te mogą mieć konsekwencje dla udziału studentów, uczniów, wolontariuszy i innych osób w mobilności Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.
Obecna sytuacja oznacza, że ​​niektórzy uczestnicy albo nie są w stanie podróżować ze swojej bazy macierzystej, albo nie mogą tam wrócić z miejsca pobytu gospodarza. Niepewność ta powoduje również, że niektórzy rodzice nie pozwalają dzieciom podróżować.
Aby odpowiedzieć na te niepewności, zastosowana zostaje maksymalna możliwa elastyczność w realizacji programu, w granicach obowiązujących ram prawnych.
Wydane zostały wytyczne dla agencji krajowych Erasmus +, że mogą powoływać się na klauzule „siły wyższej”. Umożliwi im to ocenę możliwości zaakceptowania dodatkowych kosztów do maksymalnej kwoty dotacji. Może to również umożliwić im odłożenie zaplanowanych działań o maksymalnie 12 miesięcy na projekt. Władze krajowe są również na bieżąco informowane.
KE bardzo uważnie monitoruje tę sytuację i podejmie wszelkie dodatkowe środki, które mogą okazać się konieczne.
Śledź na bieżąco oficjalną stronę EKS
 
W ostatnim czasie na stronie pojawił się także Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: W związku z licznymi zapytaniami beneficjentów dotyczącymi mobilności planowanych w najbliższym czasie  w ramach projektów zarządzanych przez FRSE informujemy, że decyzja o tym, czy mobilność  ma dojść do skutku, należy ostatecznie do beneficjenta.
FRSE nie udziela w tym względzie żadnych specjalnych zaleceń ani zgód. Odpowiednim organem do wydawania takich zaleceń jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Główny Inspektor Sanitarny. Prosimy śledzić komunikaty na stronie MSZ (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych) i GIS (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/). Również partnerzy projektowi powinni stosować się do zaleceń swoich władz.
Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność się nie odbędzie, bądź zostanie odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu, (np. bilety lotnicze, hotel itp.) wówczasFRSE może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej i uznać poniesione koszty, których nie udało się odzyskać w inny sposób.
FRSE będzie wymagała przesłania uzasadnienia odwołania wyjazdu oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów. Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z opiekunem projektu.
Bezpieczeństwo uczestników mobilności jest dla nas sprawą priorytetową. Prosimy jednak  o nieuleganie panice i o podejmowanie decyzji dotyczących mobilności w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
Na stronie Narodowej Agencji będą dostępne  na bieżąco informacje o kolejnych decyzjach bądź komunikatach w tej sprawie.

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.