Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Pomoc publiczna dla portów morskich i śródlądowych - projekt rozporządzenia KE

Komisja Europejska przedstawiła do konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 [dalej : "Projekt" i "Rozporządzenie"] uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ["TFUE"]. Projekt ma niebagatelne znaczenie albowiem, jeśli proponowane zapisy wejdą w życie określone rodzaje pomocy publicznej dla portów morskich i śródlądowych, przy założeniu spełnienia określonych warunków, będą niejako automatycznie uznawane za zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 TFE i wyłączone spod rygorów notyfikacyjnych, o których mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska dofinansuje Finlandię

Komisja Europejska dofinansuje fiński plan budowy małego terminala LNG w Haminie. Na ten cel Unia da 28 mld euro. KE stwierdziła, że projekt wpisuje się w strategię unijną, bo wspiera ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zabezpiecza energetycznie region Skandynawii.

Czytaj więcej...

Efektywniejsze zarządzanie zasobami dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim

Podczas negocjacji między przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz prezydencji holenderskiej przy Radzie Unii Europejskiej, udało się osiągnąć kompromis w sprawie ustanowienia ram dla wielogatunkowego planu zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota. Jego celem jest umożliwienie bardziej efektywnego, niż do tej pory zarządzania tymi zasobami w Morzu Bałtyckim. Negocjacje w tym zakresie z ramienia Parlamentu Europejskiego prowadził poseł Jarosław Wałęsa (PO).

Czytaj więcej...

Już niedługo konferencja "INTERREG zmienia region Morza Bałtyckiego"

Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z trzema programami INTERREG: Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego i Centralny Bałtyk zaprasza na konferencję INTERREG nt. programów Morza Bałtyckiego organizowaną w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Konferencja "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire" odbędzie się 23-24 maja 2016 r. w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Rybołówstwo- Komisja Europejska upraszcza

11 marca Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący nowych środków ochronnych odnoszących się do połowów w morzach europejskich. W przepisach tych określono zasady, wskazano miejsca i czas dokonywania połowów, a także określono narzędzia, skład połowów i sposoby postępowania z przypadkowo złowionymi okazami. Dotychczas przepisy te były przyjmowane na szczeblu unijnym w drodze długotrwałego procesu legislacyjnego i z biegiem lat ta struktura regulacyjna stała się bardzo skomplikowana.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.