Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Plan działania na rzecz rozwoju niebieskiej energii

Komisarze Maria Damanaki i Günther Oettinger przedstawili dziś nowy plan działania w celu wsparcia rozwoju w Europie sektora odnawialnych źródeł energii morskiej i oceanicznej. Głównym elementem tego planu jest stworzenie forum ds. energii mórz i oceanów, które umożliwi zacieśnienie kontaktów między zainteresowanymi stronami i ich bliską współpracę nad rozwojem możliwości związanych z tym źródłem energii.

Czytaj więcej...

Wszystkie drogi prowadzą do Wilna

Do zobaczenia w Wilnie, tak  często kończone są rozmowy i maile w ostatnich dniach. 11 listopada rozpoczyna się IV Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego zorganizowane przez prezydencję litewską w Radzie UE. To najważniejsze tegoroczne wydarzenie w Regionie Morza Bałtyckiego. W 3-dniowym programie znajdą się debaty polityczne na najwyższym szczeblu i dyskusje praktyków o tym jak zapewnić wzrost ekonomiczny regionu jednocześnie chroniąc ekosystem Bałtyku.

Czytaj więcej...

„Niebieski pas”: Komisja łagodzi formalności celne dla statków

Komisja przedstawiła plany ułatwienia formalności celnych dla statków mające na celu ograniczenie biurokracji, zmniejszenie opóźnień w portach i zwiększenie konkurencyjności sektora morskiego. Obecnie spedytorzy i eksporterzy narzekają, że w przypadku podjęcia decyzji o przesłaniu towarów w Europie transportem morskim bliskiego zasięgu uciążliwość procedur administracyjnych w portach powoduje dodatkowe koszty i znaczne opóźnienia – bywa, że statki czekają w portach na odprawę celną przez wiele godzin, a czasami dni. Powoduje to niższą atrakcyjność sektora przewozów morskich w porównaniu z innymi formami transportu, w szczególności z transportem drogowym, niepotrzebnie zwiększając liczbę samochodów ciężarowych na naszych już i tak zatłoczonych drogach.

Czytaj więcej...

Transport morski: pierwszy krok na drodze do redukcji emisji

28 czerwca Komisja Europejska poczyniła pierwszy krok na drodze do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu morskiego. Przedstawiła ona wniosek ustawodawczy, w którym wymaga, aby właściciele dużych statków korzystających z portów w UE monitorowali roczne emisji dwutlenku węgla (CO2) ze statków i sporządzali sprawozdania. Ponadto Komisja opublikowała komunikat, w którym przedstawiła swoją strategię zajęcia się kwestią emisji i ich ograniczenia, najlepiej poprzez działania na poziomie globalnym.

Czytaj więcej...

Komisja proponuje unowocześnienie 300 głównych portów morskich

Komisja Europejska 23 maja wszczęła nową inicjatywę w celu usprawnienia operacji portowych oraz połączeń dowozowych w 319 kluczowych portach morskich wzdłuż wybrzeży Europy. Proponowane wytyczne i zmiany prawne pomogą operatorom portów w polepszeniu jakości usług i modernizacji urządzeń portowych oraz zwiększą ich niezależność finansową.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.