Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Komisarz UE: zwiększymy kontrole połowów paszowych na Bałtyku

Unijny komisarz do spraw rybołówstwa Karmenu Vella spotkał się z  ministrem Gospodarki Morskiej Markiem Gróbarczykiem i przedstawicielami środowisk rybackich w ostatni piątek.
Goście rozmawiali między innymi o odejściu od centralizacji i  większych kompetencjach państw basenu Morza Bałtyckiego zwłaszcza przy dzieleniu funduszy. Komisarz zadeklarował zwiększenie kontroli połowów przemysłowych na Bałtyku.

Czytaj więcej...

Projekty Akademii Morskiej w Szczecinie z dofinansowaniem w Baltic Sea Region 2014-2020

Dwa projekty szczecińskiej uczelni morskiej zdobyły dofinansowanie w pierwszym konkursie programu Interrreg Baltic Sea Region 2014-2020. Oba złożono w priorytecie III – Transport.

W pierwszym naborze do realizacji zakwalifikowano 35 z 78 złożonych projektów. Na wybrane projekty alokowano 91 mln euro, czyli ok. 38% całego budżetu programu. Są to: EnviSuM z Wydziału Mechanicznego oraz GoLNG z Wydziału Nawigacyjnego.

Czytaj więcej...

Unijne ramy gromadzenia danych dla rybołóstwa

Marszałek Olgierd Geblewicz, podczas posiedzenia 25 listopada 2015 r. w Komisji KR Zasobów Naturalnych zaprezentował projekt swojej opinii dotyczącej „Ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa” .

Czytaj więcej...

Komisja planuje odpowiedzialny połów na Bałtyku na przyszły rok: limity dotyczą rekordowej liczby stad ryb

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2016. Jest to projekt rozporządzenia, które określi całkowity dopuszczalny połów (TAC, z ang. total allowable catch), dając rybakom unijnym uprawnienia do połowów z dziesięciu głównych stad ryb eksploatowanych komercyjnie w Bałtyku. Aktualne dane opracowane przez przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) pozwalają Komisji na ograniczenie połowów do zrównoważonego poziomu, wymagając przestrzegania maksymalnych podtrzymywalnych połowów (tzw. MSY, z ang. maximum sustainable yield) w odniesieniu do największej jak do tej pory liczby stad: aż siedem spośród dziesięciu będzie chronione przed nadmierną eksploatacją. Unia przewiduje, że najpóźniej do roku 2020 limity obejmą wszystkie pozostałe stada.

Czytaj więcej...

Morskie konsultacje

Oceany stanowią kluczowe źródło pełnowartościowego pożywienia, lekarstw, minerałów i energii odnawialnej. Są one miejscem występowania bogatej, delikatnej i mało znanej różnorodności biologicznej, która zapewnia liczne usługi ekosystemowe. Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (MARE) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących międzynarodowego zarządzania zasobami oceanów. Potrwają one do 15 września br.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.