Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Zrównoważony Bałtyk

Wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017 przedstawiła właśnie Komisja Europejska. Opiera się on na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim oraz uwzględnia opinie naukowe uzyskane w maju 2016 r. Celem KE jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu, zarówno środowiskowego jak i ekonomicznego.
 

Czytaj więcej...

Pomoc publiczna dla portów morskich i śródlądowych - projekt rozporządzenia KE

Komisja Europejska przedstawiła do konsultacji publicznych projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 [dalej : "Projekt" i "Rozporządzenie"] uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ["TFUE"]. Projekt ma niebagatelne znaczenie albowiem, jeśli proponowane zapisy wejdą w życie określone rodzaje pomocy publicznej dla portów morskich i śródlądowych, przy założeniu spełnienia określonych warunków, będą niejako automatycznie uznawane za zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 TFE i wyłączone spod rygorów notyfikacyjnych, o których mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.