Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Blue energy. Unijny plan dotyczący pozyskiwania energii odnawialnej z mórz europejskich

UE dąży do opracowania wiarygodnego i bezpiecznego źródła energii odnawialnej. Ma w tym pomóc utworzenie Forum ds. energii mórz i oceanów.
Komisja Europejska przedstawiła plan działania mający na celu zwiększenie produkcji energii odnawialnej pochodzącej z europejskich mórz i oceanów.

Autorzy planu pragną wspomóc ten rozwijający się sektor „niebieskiej energii”, obejmujący technologie przetwarzania w energię elektryczną energii fal morskich, przypływów i wahań temperatury wody, poprzez połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia w ramach nowego Forum ds. energii mórz i oceanów.

Olbrzymi potencjał

Plan zakłada ograniczenie uzależnienia Europy od paliw kopalnych i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez stworzenie stabilnego źródła energii odnawialnej w regionie. Ten rodzaj energii mógłby być wykorzystywany w połączeniu z innymi rodzajami energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.
Według Komisji Europejskiej oceany i morza na świecie mają wystarczający potencjał energetyczny, aby zaspokoić nasze obecne i przewidywane zapotrzebowanie na energię.
Oczywiście wykorzystanie tego potencjału wiąże się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty i skomplikowane zasady przyznawania licencji.

Liczne korzyści

Forum ds. energii mórz i oceanów stawia sobie za cel sprostanie tym wyzwaniom. Wspieranie sektora niebieskiej energii może się przyczynić nie tylko do stworzenia bezpiecznego źródła energii – będzie również korzystne dla środowiska naturalnego, przyczyni się do tworzenia miejsc pracy (zwłaszcza w regionach nadmorskich) i generowania wzrostu gospodarczego.

Pytania i odpowiedzi (po angielsku) - Plan działania dotyczący niebieskiej energii

Energia pochodząca z mórz i oceanów - co to jest?

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskie w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.