Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Środki na rozbudowę portu w Szczecinie w ramach polityki spójności UE

Komisja Europejska zatwierdziła w dn. 17.09.2020 r. inwestycję w wysokości ponad 52,5 mln euro z Funduszu Spójności w celu poszerzenia i pogłębienia kanału Dębickiego w szczecińskim porcie. Jest to część serii prac mających na celu umożliwienie portowi przyjęcia większych statków i obsługi większej ilości ładunków, tak aby stał się on bardziej konkurencyjnym i wiodącym miejscem przeznaczenia towarów w południowym basenie Morza Bałtyckiego, zgodnie z celami UE w zakresie transportu morskiego.

Czytaj więcej...

Orędzie o stanie Unii: droga wyjścia z kryzysu i kurs na przyszłość

Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą von der Leyen: wyznaczamy drogę wyjścia z kryzysu związanego z koronawirusem i kurs na przyszłość
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zobowiązała się w dn. 16.09.2020 r., że Komisja Europejska będzie stymulować trwałą i ukierunkowaną na przemiany odbudowę, dzięki której Europa będzie odgrywać wiodącą rolę pod względem gospodarczym, środowiskowym i geopolitycznym. 

Czytaj więcej...

WHO i Komisja inicjują działanie rady ds. ułatwień w celu wzmocnienia globalnej współpracy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zainicjowali w dn. 10.09.2020 r. pierwsze posiedzenie Rady Wysokiego Szczebla ds. Ułatwień i mu współprzewodniczyli, przewodząc pracom w zakresie globalnych ram współpracy dotyczącym akceleratora dostępu do narzędzi walki z COVID-19 (ACT-A), aby przyspieszyć opracowywanie i wdrażanie szczepionek, testów i terapii przeciwko COVID-19, a także usprawnić systemy opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

Ścieki komunalne: w całej UE zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska

Komisja w dn. 10.09.2020 r. opublikowała 10. sprawozdanie z postępów we wdrażaniu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, które wskazuje na ogólną poprawę pod względem zbierania i oczyszczania ścieków w dużych i małych miastach UE, ale zwraca uwagę na różny poziom wdrożenia dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich. Sprawozdanie to wpisuje się w działania Komisji na rzecz eliminacji zanieczyszczeń i ukazuje się na krótko przed strategią w zakresie chemikaliów, która ma zostać przyjęta w najbliższych tygodniach.

Czytaj więcej...

W kierunku bardziej odpornej Europy

Komisja Europejska w dn. 09.09.2020 r. przyjęła swoje pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej, którego celem jest określenie pojawiających się wyzwań i szans, aby lepiej kierować strategicznymi wyborami Unii Europejskiej. Prognoza strategiczna zostanie później wykorzystana w głównych inicjatywach politycznych. Będzie ona stanowić podstawę dla Komisji podczas opracowywania polityk i przepisów, które wytrzymają próbę czasu i posłużą zarówno obecnym potrzebom, jak i długoterminowym aspiracjom obywateli europejskich.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.