Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Europa o klimacie - program dla nauczycieli klas 4-8

Jeśli szukają Państwo inspirujących metod angażowania młodzieży w edukację ekologiczną, serdecznie zapraszamy do udziału w programie pt.: „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie", który pokazuje, jak włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych. Do programu zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV-VIII), prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą. Bezpłatnie oferujemy webinarium, zajęcia warsztatowe i materiały dydaktyczne. Program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).

Czytaj więcej...

Komisja zatwierdza polski program wsparcia MŚP

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy państwa o budżecie ok. 2,9 mld euro (13 mld złotych), mający wesprzeć mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Czytaj więcej...

Komisja zatwierdza 650 mln euro wsparcia Polski dla LOT-u

Komisja Europejska zatwierdziła dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro (około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie linii lotniczych LOT w związku z pandemią koronawirusa. Środki pomocy obejmują pożyczkę subsydiowaną w wysokości 400 mln euro (około 1,8 mld zł) oraz zastrzyk kapitałowy w wysokości około 250 mln euro (około 1,1 mld zł). Środki zostały zatwierdzone na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Czytaj więcej...

Bezpieczne szczepionki na COVID-19 dla Europejczyków

Najlepszym sposobem na pokonanie koronawirusa i powrót do normalnego życia jest bezpieczna i skuteczna szczepionka.

Komisja Europejska nie ustaje w wysiłkach, aby zabezpieczyć dostęp do dawek szczepionek, którymi będzie można się podzielić ze wszystkimi.

Szczepienia ratują życie. Komisja Europejska wspiera kraje UE we wdrażaniu krajowych planów szczepień.

Szczepienia rozpoczną się w całej UE 27, 28 i 29 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej...

Porozumienie polityczne w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności („Instrument"). Jest to kluczowy instrument Next Generation EU, planu, który ma sprawić, by UE wyszła z obecnego kryzysu jeszcze silniejsza. Udostępni on 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa członkowskie. Odegra on kluczową rolę w łagodzeniu gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz w zapewnieniu, by europejskie gospodarki i społeczeństwa były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na transformację ekologiczną i cyfrową. 

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.