Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Pomoc państwa: Komisja zaleca, aby nie udzielać wsparcia finansowego przedsiębiorstwom mającym powiązania z rajami podatkowymi

Komisja Europejska wydała 14 lipca 2020 r. zalecenie, aby państwa członkowskie nie udzielały wsparcia finansowego przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami, które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ograniczenia powinny mieć zastosowanie także do przedsiębiorstw, które zostały skazane za poważne przestępstwa finansowe, w tym za oszustwa finansowe, korupcję oraz niepłacenie podatków i zobowiązań z tytułu zabezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej...

Pomoc państwa: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej

Komisja Europejska w dn. 23 lipca 2020 r. rozpoczęła konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej pomocy państwa (zwanych dalej „wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej"). Uwagi można zgłaszać do 30 września 2020 r.

Czytaj więcej...

Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) nagrodzi do 29 inicjatyw solidarnościowych podejmowanych w UE i w Zjednoczonym Królestwie na rzecz zwalczania COVID-19 i przeciwdziałania jego katastrofalnym skutkom.
EKES ogłasza konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską – jednorazowe wydarzenie na specjalny temat „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19", które w tym roku zastąpi sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy ekspertów ds. opinii migrantów

Komisja w dn. 22 lipca 2020 r. rozpoczęła  ogólnounijne konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE w celu promowania integracji i włączenia społecznego migrantów i osób ze środowisk migracyjnych. Komisja wzywa również do składania wniosków, by zostać członkiem grupy ekspertów złożonej z doradców wywodzących się ze środowisk migracyjnych, którzy wezmą udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityki migracyjnej, azylowej i integracyjnej. Zaangażowanie migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców w kształtowanie tej polityki jest niezbędne do tego, by była ona skuteczniejsza i lepiej dostosowana do rzeczywistych potrzeb.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.