Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Koronawirus: Komisja ogłasza zaproszenie do tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

W dniu 27 lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo 5G: Sprawozdanie państw członkowskich z postępów we wdrażaniu zestawu narzędzi UE i wzmacnianiu środków bezpieczeństwa

Państwa członkowskie UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej i ENISA (Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa), opublikowały 24 lipca 2020 r. sprawozdanie z postępów w realizacji wspólnego zestawu środków ograniczających ryzyko, które zostały uzgodnione przez państwa członkowskie i zatwierdzone w komunikacie Komisji w styczniu 2020 r. W zestawie narzędzi określono wspólne podejście oparte na obiektywnej ocenie zidentyfikowanych zagrożeń i proporcjonalnych środkach ograniczających ryzyko w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z uruchomieniem sieci telefonii komórkowej piątej generacji – 5G.

Czytaj więcej...

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa: wszystkie elementy układanki we właściwym miejscu – nowy ekosystem bezpieczeństwa

Komisja Europejska w dn. 24 lipca 2020 r. przedstawiła nową strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, ukierunkowaną na priorytetowe obszary, w których UE może wymiernie wesprzeć państwa członkowskie w promowaniu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Europy. W strategii określono narzędzia i środki, które należy opracować w ciągu najbliższych pięciu lat, aby zapewnić bezpieczeństwo w naszym środowisku fizycznym i cyfrowym – od zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, poprzez zapobieganie zagrożeniom hybrydowym i ich wykrywanie oraz poprawę odporności infrastruktury krytycznej, po promowanie cyberbezpieczeństwa oraz wspieranie badań i innowacji.

Czytaj więcej...

Koronawirus: Unijny humanitarny most powietrzny i dodatkowa pomoc w wysokości 70 mln euro dla Jemenu

Z Liège w Belgii wyleciał samolot w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego. Ładunek zawiera artykuły medyczne i inne niezbędne produkty, które zwiększą wsparcie humanitarne dla tego kraju. Łącznie Jemeńczykom najbardziej potrzebującym pomocy dostarczane jest ponad 220 ton artykułów pierwszej potrzeby. Można tego było łatwiej dokonać dzięki wspólnym wysiłkom Szwecji i UE.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.