Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Internet szerokopasmowy w Europie: użytkownicy nie uzyskują prędkości transmisji, za którą płacą

Europejscy klienci nie uzyskują prędkości pobierania danych, które opłacają. Według nowego badania Komisji Europejskiej na temat przepustowości stałych łączy szerokopasmowych przeciętna prędkość transmisji wynosi jedynie 74 proc. prędkości zadeklarowanej przez operatora, za którą klienci zapłacili.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Po raz pierwszy różnica między deklarowaną a rzeczywistą przepustowością łączy szerokopasmowych znajduje potwierdzenie w porównywalnych i wiarygodnych danych ze wszystkich państw członkowskich UE”.

Czytaj więcej...

Portal internetowy dla małych i średnich przedsiębiorstw o funduszach strukturalnych UE

Od 25 czerwca przedsiębiorstwa w całej Europie będą miały łatwiejszy dostęp do bardzo im potrzebnego finansowania. Komisja Europejska rozszerza bowiem zakres informacji znajdujących się na portalu "Twoja Europa", dotyczących finansowania unijnego, o fundusze strukturalne UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Uruchomiony w zeszłym miesiącu nowy jednolity portal dotyczący finansowania unijnego zawiera łatwo dostępne, pełne i aktualne informacje o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy i MŚP mogą uzyskać dostęp do środków finansowych z różnych programów na lata 2007-2013 w wysokości ponad 100 mld EUR.

Czytaj więcej...

Aktywne wakacje po europejsku - warsztaty dla młodzieży


Jeśli chcesz aktywnie i po europejsku spędzić pierwszy tydzień wakacji, to jest na to szansa!  W dniach 2-5 lipca zapraszamy młodzież (w wieku 16-30 lat) na 4 bezpłatne warsztaty, które przybliżają praktyczne aspekty europejskiego obywatelstwa. Jest to okazja, by dowiedzieć się jak i gdzie szukać pracy za granicą, co to jest Europass, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas pobytu za granicą, a także jakie są warunki zakładania działalności europejskiej w krajach UE. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w dalszej częsci wiadomości. Warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, więc na pewno nie będzie nudno! Spośród uczestników każdych zajęć rozlosujemy gry karciane Neurodyseja, a przez cały tydzień na zainteresowanych na Facebooku będą czekały ciekawe pytania o tematyce europejskiej. Na aktywnych czekają europejskie upominki!

Czytaj więcej...

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej rozpoczyna nową kampanię informacyjną dotyczącą praw pasażerów

Urlopowicze podróżujący tego lata po UE będą po raz pierwszy chronieni całym arsenałem praw pasażerów, niezależnie od tego, czy podróżują samolotem czy koleją, a — co jest novum — również statkiem, autobusem i autokarem. Badania pokazują, że dwie trzecie pasażerów nie są świadome swoich praw. Dlatego też Komisja rozpoczyna nową kampanię mającą na celu poinformowanie jak największej liczby osób mających zamiar podróżować tego lata o przysługujących im prawach oraz o sposobach ich ewentualnego dochodzenia.

Czytaj więcej...

Boicie się utraty lub kradzieży swoich danych? Unia wprowadza nowe przepisy

Komisja Europejska wprowadza nowe przepisy określające, co konkretnie powinni zrobić operatorzy telefonii i dostawcy usług internetowych, gdy dane osobowe ich klientów zostaną utracone, skradzione lub w inny sposób sprzeniewierzone. Celem tych „środków wykonawczych o charakterze technicznym” jest zagwarantowanie, że konsumenci w całej UE będą traktowani w równy sposób w przypadku naruszenia ochrony danych oraz że przedsiębiorstwa będą mogły stosować ogólnounijne metody rozwiązywania tego rodzaju problemów, jeśli prowadzą działalność w więcej niż jednym kraju.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.