Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

281,4 mln euro na nowe projekty LIFE+, z czego 30,8 mln dla Polski

Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie dla 248 nowych projektów w ramach programu LIFE+, funduszu Unii Europejskiej na rzecz środowiska. Projekty obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, przeciwdziałania zmianie klimatu, polityki w dziedzinie środowiska oraz informacji i komunikacji w zakresie problematyki środowiska we wszystkich państwach członkowskich. Wiążą się one z inwestycjami o łącznej kwocie ok. 556,4 mln euro, z czego 281,4 mln euro zapewni UE. Z tej kwoty 30,8 miliona euro przypada na 12 projektów z Polski.

Czytaj więcej...

Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu – miastom i regionom UE przyznano gwiazdki za doskonałe projekty w tej dziedzinie

W całej Europie nagrodzono 32 miasta i regiony za nowe sposoby pomagania osobom starszym. Wdrażają one innowacyjne rozwiązania technologiczne, społeczne lub organizacyjne, mające na celu zwiększenie wydajności systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Nagrody otrzymały od wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes, odpowiedzialnej za agendę cyfrową.

Czytaj więcej...

Projekt budżetu UE na 2014r: Komisja proponuje budżet na miarę dzisiejszej Europy

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu na 2014 r. Środki na zobowiązania wynoszą €142,01 miliardów, a na płatności €135,8 miliardów. Projekt budżetu jest o 6% niższy niż tegoroczny budżet zarówno dla zobowiązań jak i płatności.
„Prezentujemy ten projekt budżetu dzisiaj, ponieważ traktat lizboński wyraźnie stwierdza, że Komisja musi to zrobić najpóźniej do 1 lipca” – skomentował Komisarz ds. budżetu i programowania finansowego, Janusz Lewandowski. „Będziemy jednak uaktualniać nasze projekt w przyszłości, żeby uwzględnić ostateczny kształt wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020.”

Czytaj więcej...

Rada UE o bezrobociu młodzieży

Członkowie Rady uzgodnili kompleksowe podejście do problemu bezrobocia młodzieży. Zdaniem liderów państw UE, wysiłki powinny się koncentrować wokół wspólnego celu, jakim jest przywrócenie na rynek pracy, zapewnienie edukacji lub szkoleń młodym ludziom, którzy nie uczą się, nie pracują i nie szkolą. Cel ten określono wcześniej w zaleceniach Rady UE poświęconych Gwarancjom dla Młodzieży. Zdaniem polityków, podjęcie stanowczych i szybkich działań jest konieczne zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym - w tym celu należy wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty wsparcia zatrudnienia młodzieży.

Czytaj więcej...

Jest decyzja: Erasmus+ na lata 2014-2020!

Nie będzie Erasmusa dla wszystkich, YES Europe, ani Erasmus 2020. Nowy program Unii Europejskiej poświęcony edukacji, szkoleniom, młodzieży i sportowi będzie się nazywał Erasmus+. Państwa UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w tej sprawie. Erasmus+ będzie propozycją nie tylko dla młodzieży. Pod wspólnym szyldem znajdą się inicjatywy realizowane dotychczas w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.