Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Makroregionalny eksperyment Europy: pierwsza ocena

1 lipca Komisja Europejska opublikowała pierwsze badanie mające na celu dokonanie oceny powodzenia dwóch unijnych strategii makroregionalnych i sformułowanie zaleceń na przyszłość. Unijne strategie dla regionów Dunaju i Morza Bałtyckiego, które objęły swoim zasięgiem ponad 20 państw należących i nienależących do UE, jako pierwsze zajęły się unikalnym rodzajem współpracy, opartej na założeniu, że wspólne wyzwania, przed którymi stoją określone regiony, czy to dotyczące ochrony środowiska, kwestii gospodarczych, czy związanych z bezpieczeństwem — najlepiej rozwiązać zbiorowo, oraz że w celu najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych środków zasadne jest wspólne planowanie.

Czytaj więcej...

Konkurs - test wiedzy o Chorwacji

To wyjątkowy tydzień, kiedy UE powitała w swoim gronie nowego członka – Chorwację. Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w mini-konkursie dotyczącym tego kraju. Wystarczy rozwiązać test wiedzy przygotowany przez jednego z wolontariuszy europejskich. Dla trzech pierwszych osób, które rozwiążą test poprawnie mamy do rozdania ciekawe gadżety: kubek ceramiczny, pendrive oraz termos, do których dołączamy europejską grę karcianą Neurodyseja! Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres mailowy: europedirect-szczecin@wzp.pl

Czytaj więcej...

281,4 mln euro na nowe projekty LIFE+, z czego 30,8 mln dla Polski

Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie dla 248 nowych projektów w ramach programu LIFE+, funduszu Unii Europejskiej na rzecz środowiska. Projekty obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, przeciwdziałania zmianie klimatu, polityki w dziedzinie środowiska oraz informacji i komunikacji w zakresie problematyki środowiska we wszystkich państwach członkowskich. Wiążą się one z inwestycjami o łącznej kwocie ok. 556,4 mln euro, z czego 281,4 mln euro zapewni UE. Z tej kwoty 30,8 miliona euro przypada na 12 projektów z Polski.

Czytaj więcej...

Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu – miastom i regionom UE przyznano gwiazdki za doskonałe projekty w tej dziedzinie

W całej Europie nagrodzono 32 miasta i regiony za nowe sposoby pomagania osobom starszym. Wdrażają one innowacyjne rozwiązania technologiczne, społeczne lub organizacyjne, mające na celu zwiększenie wydajności systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Nagrody otrzymały od wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes, odpowiedzialnej za agendę cyfrową.

Czytaj więcej...

Projekt budżetu UE na 2014r: Komisja proponuje budżet na miarę dzisiejszej Europy

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu na 2014 r. Środki na zobowiązania wynoszą €142,01 miliardów, a na płatności €135,8 miliardów. Projekt budżetu jest o 6% niższy niż tegoroczny budżet zarówno dla zobowiązań jak i płatności.
„Prezentujemy ten projekt budżetu dzisiaj, ponieważ traktat lizboński wyraźnie stwierdza, że Komisja musi to zrobić najpóźniej do 1 lipca” – skomentował Komisarz ds. budżetu i programowania finansowego, Janusz Lewandowski. „Będziemy jednak uaktualniać nasze projekt w przyszłości, żeby uwzględnić ostateczny kształt wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020.”

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.