Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Sprawiedliwość na rzecz wzrostu gospodarczego: Komisja usuwa luki prawne i wprowadza jednolitą ochronę patentów

Komisja Europejska zaproponowała dziś uzupełnienie ram prawnych ochrony patentowej w całej Europie poprzez uaktualnienie unijnych przepisów dotyczących właściwości sądów i uznawania orzeczeń sądowych (tzw. rozporządzenie Bruksela I). Zmiany te torują drogę utworzeniu wyspecjalizowanego europejskiego sądu – Jednolitego Sądu Patentowego, którego działalność, która rozpocznie się po ratyfikacji leżącego u jego podstaw porozumienia, ułatwi przedsiębiorstwom i inwestorom ochronę ich patentów.

Czytaj więcej...

Dialog Obywatelski w filmowym podsumowaniu

Pamiętacie wyjątkowe wydarzenie, które odbyło się 11 lipca w Warszawie? Część z Was na pewno śledziła dyskusję na Facebooku lub Twitterze. Teraz proponujemy krótkie podsumowanie spotkania z Jose Manuelem Barroso oraz Viviane Reding. Przyjemnego oglądania!

Unijny Fundusz Solidarności będzie pomagał ofiarom katastrof szybciej i skuteczniej

Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przedstawił 25 lipca wniosek mający na celu zreformowanie Funduszu Solidarności UE. Propozycje zatwierdzone w czwartek przez Komisję Europejską mają uprościć funkcjonowanie Funduszu i zwiększyć jego skuteczność, między innymi za sprawą wprowadzenia wyraźniejszych kryteriów co do tego, kto ma prawo korzystać z jego pomocy.

Czytaj więcej...

Nowe przepisy dotyczące usług płatniczych przyniosą korzyści konsumentom i detalistom

Aby zapewnić możliwość korzystania na unijnym rynku płatności z szans, jakie niesie jednolity rynek, oraz w celu wsparcia rozwoju gospodarki UE Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet obejmujący:
- nową dyrektywę w sprawie usług płatniczych;
- wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie opłat interchange z tytułu transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart.
 Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Rynek płatności w EU jest obecnie rozdrobniony i generuje znaczne koszty – ponad 1 proc. PKB UE, czyli 130 mld EUR rocznie. Na ponoszenie tych kosztów nasza gospodarka nie może sobie pozwolić. Nasz wniosek przyczyni się do upowszechnienia jednolitego rynku cyfrowego poprzez obniżenie kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa płatności realizowanych przez internet, z korzyścią dla detalistów i konsumentów.

Czytaj więcej...

Większość państw członkowskich wdraża zbyt wolno szerokopasmowe łącza komórkowe 4G a Europa ponosi tego konsekwencje

Państwa członkowskie dostarczyły dalszych dowodów na konieczność zwiększenia koordynacji procesu przyznawania pasm widma radiowego w całej Unii Europejskiej. Połowa państw członkowskich UE wystąpiła z wnioskiem o odroczenie z nadzwyczajnych powodów użytkowania pasma 800 MHz na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Termin 1 stycznia 2013 r., na który państwa te pierwotnie wyraziły zgodę, okazał się niemożliwy do zrealizowania (zob. IP/10/540). Dziś Komisja niechętnie udzieliła zgody na odroczenie 9 państwom członkowskim z 14, które złożyły wnioski.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.