Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

3 polskie projekty wśród finalistów konkursu na najlepsze unijne projekty regionalne − RegioStars Awards 2014

Dzisiaj w Brukseli ogłoszono listę projektów, które zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji konkursu RegioStars. Jego laureatami są najbardziej inspirujące oraz innowacyjne projekty regionalne. Spośród 80 projektów współfinansowanych z unijnych funduszy regionalnych jury konkursu wyłoniło 19 finalistów. Jury kierowało się czterema podstawowymi kryteriami: innowacyjności, wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracy partnerskiej. Wśród finalistów są trzy projekty z Polski. W kategorii "Inteligentny wzrost gospodarczy − innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" do finału zakwalifikował się projekt Polska Przedsiębiorcza wspierający młodych, innowacyjnych przedsiębiorców.Z kolei w kategorii "CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju" jury wybrało gdyński projekt ekologicznego transportu miejskiego oraz projekt miasta Kielce rozwoju systemu komunikacji publicznej. Laureatów konkursu poznamy 31 marca 2014 r.

Czytaj więcej...

Ochrona praw własności intelektualnej: w 2012 r. celnicy zatrzymali na granicach UE podrabiane towary o wartości 1 mld euro

W 2012 r. unijne służby celne zatrzymały prawie 40 mln wyrobów, co do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej (PWI). Dane te pochodzą z rocznego sprawozdania Komisji z działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Chociaż liczba ta jest niższa niż w 2011 r., wartość skonfiskowanych towarów wciąż jest wysoka i sięga niemal 1 mld euro. Tegoroczne sprawozdanie zawiera także dane statystyczne dotyczące rodzaju, pochodzenia i sposobu transportu podrobionych produktów zatrzymanych na granicach zewnętrznych UE.

Czytaj więcej...

Europa uwielbia Wi-Fi: według nowego badania należy zwiększyć zakres dostępnego widma

Z przeprowadzonego niedawno przez Komisję Europejską badania wynika, że Wi-Fi cieszy się ogromnym powodzeniem, a tendencja ta ma się utrzymać. 71 proc. ogółu danych przesyłanych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych w UE w 2012 r. trafiła do smartfonów i tabletów przy użyciu Wi-Fi, a wskaźnik ten może wzrosnąć do 78 proc. w roku 2016. Te zaskakujące wyniki pokazują, jak niższe koszty korzystania z hotspotów Wi-Fi prowadzą do zmiany zachowań konsumentów. W związku z tym w badaniu zalecono zwiększenie zakresu dostępnego widma w całej UE, aby zaspokoić to rosnące zapotrzebowanie.

Czytaj więcej...

Polityka regionalna: Unia wzywa do przygotowania programów na lata 2014-2020

Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn oświadczył państwom członkowskim i regionom, że nie można zwlekać z planowaniem programów w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Wezwanie to następuje w kontekście przyjętej właśnie przez Komisję Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego serii sprawozdań, przedstawiających zasadniczo uzgodniony kształt radykalnej reformy polityki regionalnej.

Czytaj więcej...

Szczecin: Konsultacje Umowy Partnerstwa

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, współpracując z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, przystąpił do procesu konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa. Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.