Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Wspólne granice, bliżej siebie: obchody święta Europejskiej Współpracy Terytorialnej

W tym tygodniu w centrum uwagi znajdują się korzyści dla społeczności, regionów i państw członkowskich płynące z transgranicznych, ponadnarodowych i międzyregionalnych projektów i programów polityki regionalnej UE. Kampania ta, zorganizowana przed wyznaczonym na 21 września Europejskim Dniem Współpracy, ma miejsce w krytycznym momencie.

W dniu 19 września, komisarz Hahn będzie od g. 14 do 15 uczestniczyć na Twitterze w debacie na temat wartości transgranicznej polityki regionalnej UE . Pytania można wysyłać już teraz, podając # EUChat i # ecday, na adres @JHahnEU.

Czytaj więcej...

Polska nadal mało innowacyjna

Według nowego wskaźnika wprowadzonego przez Komisję Europejską państwa członkowskie UE, które najlepiej wykorzystują możliwości stwarzane przez innowacje, to Szwecja, Niemcy, Irlandia i Luksemburg. „Wskaźnik poziomu innowacyjności” mierzy stopień, w jakim pomysły opracowane w innowacyjnych sektorach trafiają na rynek, przyczyniając się przy tym do tworzenia lepszych miejsc pracy oraz zwiększania konkurencyjności Europy. Wskaźnik ten – opracowany na wniosek przywódców UE w celu umożliwienia analizy porównawczej krajowych strategii w zakresie innowacji – wskazuje na znaczące różnice między państwami UE w tej dziedzinie. UE jako całość wypada dobrze na tle międzynarodowym, mimo iż pozostaje w tyle za najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata (MEMO/13/782).

Czytaj więcej...

W stronę jednolitego rynku telekomunikacyjnego

11 września br. Komisja Europejska przyjęła najambitniejszy plan w 26-letniej historii reform rynku telekomunikacyjnego. Po wejściu w życie pakietu ustawodawczego „Łączność na całym kontynencie”, wspomnianego przez przewodniczącego Komisji Josego Manuela Barroso w orędziu o stanie Unii w 2013 r., spadną opłaty ponoszone przez konsumentów, formalności administracyjne dla przedsiębiorstw staną się prostsze, a użytkownicy i usługodawcy zyskają liczne nowe prawa. Dzięki tym zmianom Europa będzie mogła na nowo stać się światowym liderem gospodarki cyfrowej.

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjne na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego

Choć wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się dopiero w maju przyszłego roku, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce postanowiło już rozpocząć kampanię promocyjną mającą na celu podniesienie frekwencji wyborczej w tych wyjątkowych elekcjach. Najbliższe spotkanie – inaugurujące ową kampanię – odbędzie się 13 września (piątek) w Warszawie w siedzibie Biura Informacyjnego PE w Polsce. Celem spotkania jest zachęcenie organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz mediów do włączenia się w profrekfencyjne działania.

Czytaj więcej...

Program Ogeracyjny Inteligentny Rozwój - zaproszenie do konsultacji społecznych

Od poniedziałku, 9 września, Minister Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich obywateli do konsultacji społecznych dotyczących projektu nowego Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Dokument dostępny jest w budynku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie (ul. Wspólna 2/4), a także na stronach internetowych: www.mrr.gov.pl oraz www.poig.gov.pl. Uwagi można zgłaszać do 14 października. Dodatkowo w ramach konsultacji 7 października zostanie zorganizowana konferencja informacyjna.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.