Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Program prac Komisji 2019: Realizacja obietnic i praca na przyszłość

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swój program prac na 2019 r., w którym wyróżniono trzy główne priorytety na kolejny rok: szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie wniosków ustawodawczych przedłożonych w ramach realizacji dziesięciu priorytetów politycznych; przyjęcie ograniczonej liczby nowych inicjatyw w celu rozwiązania nierozstrzygniętych problemów; oraz przedstawienie szeregu inicjatyw, które mają zdefiniować przyszłą perspektywę dla Unii złożonej z 27 krajów, wzmacniając fundamenty silnej, zjednoczonej i suwerennej Europy.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.