Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Instytucje UE uzgadniają priorytety na nadchodzące lata

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i kanclerz Angela Merkel w imieniu prezydencji Rady podpisali dzisiaj (tj. 17 grudnia 2020 r.) wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych na 2021 r. W deklaracji potwierdzono zobowiązanie trzech instytucji do szybkiego przyjęcia wniosków ustawodawczych niezbędnych do przeprowadzenia odbudowy UE po pandemii COVID-19, korzystając jednocześnie z możliwości, jakie stwarza podwójna transformacja klimatyczna i cyfrowa.

Czytaj więcej...

Komisja przyjmuje uzasadnioną opinię w sprawie wniesionej przez Czechy przeciwko Polsce

Komisja przyjęła dziś (tj. 17 grudnia 2020 r.) uzasadnioną opinię w ramach postępowania wszczętego przez Czechy przeciwko Polsce na mocy art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czechy twierdzą, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej poprzez pewne działania podjęte w ramach procedury przedłużenia do 2026 r. koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego w Turowie.

Czytaj więcej...

Europa na miarę ery cyfrowej

Komisja zaproponowała dziś (tj. 15 grudnia 2020 r.) ambitną reformę przestrzeni cyfrowej, kompleksowy zestaw nowych przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, internetowych platform handlowych i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej: akt prawny o usługach cyfrowych oraz akt prawny o rynkach cyfrowych.

Czytaj więcej...

Wzmocnienie pozycji obywateli i ochrona ich praw

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE: wzmocnienie pozycji obywateli i ochrona ich praw
Komisja opublikowała dziś (tj. 15 grudnia 2020 r.) sprawozdanie na temat obywatelstwa UE za 2020 r., w którym podsumowano postępy poczynione w zakresie obywatelstwa UE od czasu ostatniego sprawozdania z 2017 r. W sprawozdaniu określono również nowe priorytety i działania na rzecz wzmocnienia pozycji obywateli UE, takie jak aktualizacja wytycznych UE w sprawie swobodnego przemieszczania się, z uwzględnieniem wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19.

Czytaj więcej...

Weto Polski a inwestycje infrastrukturalne

Trwają uzgodnienia polityczne przywódców oraz intensywne prace w Komisji nad reakcją na przewidywane weto polskie i węgierskie. Rzeczywistość nie znosi próżni i rozwiązanie problemu się z pewnością znajdzie. Może to być porozumienie międzyrządowe lub inny plan B. Polska na nim straci ekonomicznie i politycznie. Nie straci, gdy weta nie będzie. Dowiemy się o tym jeszcze w tym tygodniu.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.