Erasmus+

Erasmus+
Miał być „Yes Europe” albo „Erasmus dla wszystkich”, ale to Erasmus+ będzie kolejnym flagowym programem unijnym skupiającym wszystkie dotychczasowe programy wspierające system edukacji dla młodzieży i nie tylko.
Państwa Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie nowego programu który będzie propozycją dla wszystkich Europejczyków. Erasmus+ łączył będzie wszystkie wcześniejsze inicjatywy m.in. Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus czy Jean Monet, cały program Młodzież w działaniu czy Erasmus Mundus i Tempus.
Nowy program edukacyjny będzie obowiązywał od 2014- 2020 a liczba beneficjentów ma się podwoić i osiągnąć sumę nawet 4 milionów Europejczyków. W nowym programie po raz pierwszy znajdzie się również akcja mająca na celu rozwijanie inicjatyw związanych ze sportem. Program będzie skupiać się głównie na wspieraniu międzynarodowego wymiaru edukacji formalnej i pozaformalnej, służącej rozwojowi umiejętności oraz zwiększaniu atrakcyjności studentów, nauczycieli i pracowników na rynku pracy.

Program podzielony będzie na 3 główne części:
1. Pierwsza cześć dotyczy zwiększania możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności dla osób indywidualnych zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią. Akcja ta wspiera zdobywanie wiedzy formalnej (nauka) czy pozaformalnej podczas staży, szkoleń i projektów.
Program umożliwi Europejczykom zdobycie wykształcenia na całym świecie, dzięki czemu beneficjenci będą mogli korzystać z oferty edukacyjnej ośrodków naukowych znajdującej się w globalnej czołówce.
2. Program wesprze również współpracę pomiędzy instytucjami, organizacjami młodzieżowymi, przedstawicielami biznesu, władzami na poziomie lokalnym czy regionalnym oraz organizacjami pozarządowymi. Akcja ta ma wesprzeć rozwój i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji, szkoleń dla młodzieży i nie tylko. Planowanym skutkiem jest zwiększanie kreatywności, przedsiębiorczości i zatrudnienia.
3. Trzecim trzonem programu ma być wsparcie refom politycznych w państwach członkowskich UE oraz krajów współpracujących (Turcja. Islandia). Wsparcie obejmie np. procesy takie jak boloński (szkolnictwo wyższe) czy kopenhaski (kształcenie zawodowe)

Nowy program wprowadzi także dwa nowe, nieznane dotąd elementy

  1. Pożyczkę dla studentów którzy chcieliby sfinansować koszty czesnego za studia II stopnia za granicą lub pobytu w obcym kraju podczas praktyk zagranicznych.
  2. Stworzenie bazy 400 tzw. sojuszy na rzecz wiedzy, które mają na celu wspieranie dialogu pomiędzy uniwersytetami a przedsiębiorstwami, który skutkować ma zwiększeniem zatrudnienia i polepszenia rynku pracy w krajach członkowskich UE.

 
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej:
- http://eu2013.ie/news/news-items/20130625erasmusfeature/
oraz http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.