Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Nowa europejska strategia przemysłowa na rzecz elektroniki - 100 mld euro na nowe inwestycje prywatne

Komisja Europejska inicjuje dzisiaj kampanię na rzecz skoordynowanych inwestycji publicznych w sektorze mikro- i nanoelektroniki (jak np. półprzewodniki i chipy komputerowe), której celem jest poszerzenie zawansowanej bazy produkcyjnej w Europie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Neelie Kroes, powiedziała: „Inne regiony świata aktywnie inwestują w chipy komputerowe, zatem i Europa nie może pozostać w tyle. Musimy umocnić i połączyć nasze istniejące atuty i rozwinąć nowe mocne strony. W celu umożliwienia takiej transformacji niezbędna jest szybka i zdecydowana koordynacja inwestycji publicznych na poziomie UE, państw członkowskich i regionów.”.

Europejski sektor elektroniki stanowi podstawę szerzej pojętej europejskiej konkurencyjności przemysłu, gdyż jest dla innych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki po motoryzację i zdrowie, kluczową technologią wspomagającą. Rozwijający się prężnie sektor elektroniki ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

Neelie Kroes powiedziała: „Chcę podwoić naszą produkcję chipów tak, by stanowiła około 20 proc. produkcji światowej. Chciałabym, aby produkcja chipów w Europie była wyższa niż ich produkcja krajowa w Stanach Zjednoczonych. Jest to cel, który możemy osiągnąć, o ile odpowiednio zaplanujemy nasze inwestycje.”.

Główne elementy strategii przemysłowej:

  • zwiększone i lepiej skoordynowane inwestycje w działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną − zmaksymalizowanie wpływu inwestycji na poziomie UE i państw członkowskich dzięki ściślejszej współpracy transgranicznej (oczekuje się, że 70 proc. inwestycji publicznych będzie pochodzić z państw członkowskich, a 30 proc. z UE);
  • wzmocnienie trzech europejskich klastrów elektronicznych o światowym znaczeniu: w Dreźnie (DE), Eindhoven (NL)/Leuven (BE) i Grenoble (FR) oraz połączenie ich z innymi europejskimi przodującymi klastrami, takimi jak Cambridge (UK), Karyntia (AT), Dublin (IRL) i Mediolan (IT);
  • strategia skupi się wokół trzech uzupełniających się osi: tańsze chipy (przejście na płytki silikonowe o wielkości 450 mm, surowce do produkcji chipów), szybsze chipy („More Moore”) oraz chipy inteligentniejsze („More than Moore”);
  • zmobilizowanie 10 mld euro środków prywatnych, regionalnych, krajowych i unijnych na realizację wspólnych celów w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym 5 mld euro za pośrednictwem wspólnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Istniejące już siedem lat partnerstwo ma za zadanie objąć cały łańcuch wartości i innowacji w sektorze elektroniki, w tym finansowanie szeroko zakrojonych projektów innowacyjnych, w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Neelie Kroes dodała: „Dzięki europejskiej strategii przemysłowej będziemy lepiej przygotowani do przekształcenia innowacji inżynierskich na nadające się do wprowadzenia na rynek technologie”.

Pomyślna realizacja tej strategii zapewni:

  • większą dostępność mikro- i nanoelektroniki dla kluczowych sektorów przemysłu w Europie;
  • rozszerzenie łańcucha dostaw i ekosystemu, co zwiększy możliwości MŚP;
  • zwiększenie inwestycji w zaawansowane technologie produkcyjne;
  • stymulowanie innowacji w całym łańcuchu dostaw w celu podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu.
  • Tak ambitne projekty Komisji mają poparcie naukowców i przemysłu elektronicznego, którzy pod koniec 2012 r. przedstawili, jak inwestycje o łącznej wysokości 100 mld euro mogłyby być prowadzone w latach 2013-2020.

 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.