Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Środowisko naturalne: stan czystości wód w europejskich kąpieliskach wciąż się polepsza!

Według dorocznego raportu na temat jakości wody w kąpieliskach w UE, opracowanym przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, 94 proc. kąpielisk w Unii Europejskiej spełnia minimalne normy jakości wody. Najwyższej jakości woda jest w 78 proc. kąpielisk, zaś w porównaniu do poprzedniego roku minimalne wymogi spełnia o ponad 2 proc. więcej kąpielisk.

Na pierwsze miejsce pod względem czystości wód wybijają się Cypr i Luksemburg, gdzie wszystkie kąpieliska mogą pochwalić się wodami najwyższej jakości. W ośmiu innych państwach wykąpiemy się w wodzie o najwyższej jakości przewyższającej średnią unijną. Są to: Malta (97 proc.), Chorwacja (95 proc.), Grecja (93 proc.), Niemcy (88 proc.), Portugalia (87 proc.), Włochy (85 proc.), Finlandia (83 proc.) i Hiszpania (83 proc.). Wyniki te są lepsze niż w roku ubiegłym, co oznacza, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z pozytywną tendencją, obserwowaną od 1990 r. gdy rozpoczęto kontrolowanie jakości wód w ramach dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. W Polsce 68,3 proc. kąpielisk może pochwalić się najwyższą jakością wód, a minimalne normy jakości wody spełnia 98,2 proc. kąpielisk. Pełny raport nt. jakości polskich kąpielisk można znaleźć tutaj.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: „Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość o stale poprawiającej się jakości wód w europejskich kąpieliskach. Jednakże mamy jeszcze sporo do zrobienia, żeby wszystkie nasze wody były na tyle czyste, by można się było w nich kąpać i używać ich w celach spożywczych oraz aby nasze ekosystemy wodne były w dobrym stanie. Woda jest cennym zasobem, dlatego też musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby w pełni ją chronić”.

Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, dodała: „Od fiordów północy po subtropikalne plaże – w Europie jest pełno miejsc, gdzie można znaleźć wytchnienie podczas letnich upałów. Dzisiejsze sprawozdanie pokazuje nam, że jakość wód w kąpieliskach jest ogólnie bardzo dobra, niemniej jednak wciąż istnieją miejsca borykające się z problemem zanieczyszczenia. Zalecamy więc wszystkim, aby sprawdzali ocenę jakości wody w wybranym przez siebie kąpielisku.

Każdego roku Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) gromadzi dane na temat wód w kąpieliskach przekazywane jej przez władze lokalne. Dotyczą one 22 tys. miejsc we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Chorwacji i Szwajcarii, jak również wyników pomiarów poziomu bakterii pochodzących ze ścieków i z hodowli zwierząt. Ponad dwie trzecie kąpielisk to nadmorskie plaże, pozostałe położone są nad rzekami i jeziorami.

Każde doroczne sprawozdanie powstaje w oparciu o dane pochodzące z poprzedniego sezonu kąpielowego, tak więc sprawozdanie z bieżącego roku opracowano na podstawie danych z lata 2012 r. Mimo ogólnej poprawy, autorzy tegorocznego sprawozdania ujawniają, że woda w niemal 2 proc. kąpielisk nadmorskich, leżących nad rzekami i jeziorami, jest niskiej jakości. Najwięcej kąpielisk, w których jakość wód była poniżej norm, znajduje się w Belgii (12 proc.), w Holandii (7 proc.) i w Wielkiej Brytanii (6 proc.). Niektóre z kąpielisk nadmorskich w tych krajach trzeba było zamknąć w sezonie 2012. Niemniej jednak, jakość wód w kąpieliskach nadmorskich jest wysoka, ponad 95 proc. unijnych kąpielisk spełnia minimalne wymagania jakości, zaś w przypadku 81 proc. jakość wód oceniono jako najwyższą. Jeżeli chodzi o jeziora i rzeki, tutaj jakość wód 91 proc. kąpielisk oceniono powyżej minimalnego progu, zaś w przypadku 72 proc. była ona najlepsza.

W niektórych miejscach poważny problem wciąż stanowią wycieki wody deszczowej, występującej z kanalizacji burzowej po silnych opadach atmosferycznych. Jednakże ograniczenie liczby takich wycieków oraz skuteczniejsze oczyszczanie wód wpłynęło na poprawę jakości wody. Na początku lat 90. jedynie około 60 proc. kąpielisk mogło pochwalić się wodami najwyższej jakości, podczas gdy 70 proc. spełniało minimalne normy.

 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.