Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Komisja przeznacza kwotę 31,5 mln euro na wprowadzenie na rynek rozwiązań z zakresu ochrony środowiska

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na łączną kwotę 31,5 mln euro dla najlepszych 45 projektów ekoinnowacyjnych. Przedsiębiorstwa z całej Europy mają czas do dnia 5 września 2013 r. na złożenie swoich wniosków dotyczących wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w następujących pięciu dziedzinach:

  • recykling materiałów,
  • woda,
  • ekologiczne produkty budowlane,
  • przedsiębiorstwa ekologiczne,
  • sektor żywności i napojów.

Europejski komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Innowacja ekologiczna oznacza nie tylko znalezienie niszy rynkowej przez przedsiębiorstwa ekologiczne. Konkurencyjność Europy w nadchodzących dziesięcioleciach będzie zależała od jej zdolności do przezwyciężania ograniczeń związanych z zasobami. Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa są katalizatorami tych przemian dla całej gospodarki. Zachęcam w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa do ubiegania się o finansowanie oraz wsparcie Europy w jej przywódczej roli w takich sektorach jak gospodarka wodą i odpadami.”.

45 projektów objętych zaproszeniem
Zaproszenie do składania wniosków jest w pierwszym rzędzie ukierunkowane na prywatne przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, które opracowały innowacyjne i ekologiczne produkty, procesy lub usługi, ale mają trudności z wprowadzeniem ich na rynek. W bieżącym roku w ramach przetargu Komisja sfinansuje do 50 proc. kosztów projektu oraz powinna wesprzeć około 45 nowych projektów.

185 obecnie realizowanych projektów
W ramach zeszłorocznego zaproszenia do składania wniosków uruchomionych zostanie blisko 50 projektów, a ponad 185 projektów jest już w trakcie realizacji. Projekty dotyczą na przykład: optymalizacji technologii ponownego wykorzystania cegły rozbiórkowej w przemyśle budowlanym; produkcji obuwia skórzanego wolnego od szkodliwych chemikaliów; stosowania CO2 w wykorzystywaniu naturalnych źródeł Omega-3; nowych technik produkcji dywanów.

Kontekst
Inicjatywa Ekoinnowacje jest finansowana w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), a przeznaczony na nią budżet wynosi ok. 220 mln euro na lata 2008-2013. Program ten wspiera produkty sprawdzone pod względem technologicznym, które przyczyniają się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych Europy. Inicjatywa Ekoinnowacje stanowi pro-ekologiczny element programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, jak również przyczynia się do realizacji planu działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP). Program jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI).
W 2013 r. zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do dnia 5 września. Europejski Dzień Informacji na temat Ekoinnowacji, dostarczający szczegółowych informacji na temat priorytetów i wskazówek, w jaki sposób można ubiegać się o finansowanie, odbędzie się w dniu 27 maja w budynku Charlemagne, w Brukseli (Belgia).

 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.