Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Weto a Erasmus i kultura - ekspertyza

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Erasmus.docx)Erasmus.docx19 Kb
Pobierz plik (kultura.docx)kultura.docx17 Kb

W związku z niespokojną atmosferą dotyczącą uzgodnienia nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, zapraszamy do zapoznania się z załączoną ekspertyzą. 
Konsekwencje zawetowania budżetu UE dla programu Erasmus+, jak i dla sektora kultury będą niepowetowane. 

Wyciąg z dokumentów:

Skutki weta dla programu Erasmus+:
Zawetowanie budżetu UE w praktyce oznacza brak finansowania mobilności edukacyjnych w całej Europie we wszystkich sektorach. Odbywać się będą jedynie te, które zostały odwołane w tym roku z powodu koronawirusa, a środki zostały zakontraktowane w perspektywie 2014–2020.
W przypadku weta, od roku akademickiego i szkolnego rozpoczynającego w 2021 r., uczniowie szkół branżowych nie wyjadą na zagraniczne praktyki, studenci nie będą mogli wyjechać na semestr na zagraniczną uczelnię, absolwenci na staże (wyjazdy edukacyjne to większe szanse dla młodych ludzi na znalezienie lepszej pracy).
W dłuższej perspektywie trudniej będzie realizować priorytety KE, bowiem program Erasmus+ doskonale wypełnia to zadanie. Założenie jakim jest stworzenie Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. też może się opóźnić w czasie, ponieważ systemy oświaty w poszczególnych krajach członkowskich (zwłaszcza w Polsce) będą długo odczuwać skutki pandemii (pogłębią się nierówności edukacyjne).
Reasumując, weto wieloletnich ram finansowych oznacza pogłębienie kryzysu, który dotknął poszczególne sektory programu Erasmus+ w związku z pandemią COVID19.

Skutki weta dla sektora kultury:
Zawetowanie budżetu oznacza: w krótkiej perspektywie zawieszenie transnarodowych projektów (co może nie być tak odczuwalne z powodu pandemii), organizacja międzynarodowych wydarzeń cyklicznych nie będzie możliwa (pkt 2), brak dotacji na renowację i ochronę lokalnych zabytków (bez tych środków samorządy nie będą w stanie odnawiać zabytkowych budowli), wstrzymanie mobilności artystów, upadek firm z sektora MSP obsługujących branżę kreatywną.
W długiej perspektywie zapaść sektora kreatywnego, „kruszenie się” fundamentów Europy, brak współpracy pomiędzy instytucjami kultury, mniejsze uczestnictwo w kulturze to zastopowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zaprzepaszczony zostanie dotychczasowy dorobek w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego Europy.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.