Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

3,9 mln euro na wsparcie dziennikarstwa śledczego i wolności mediów

Komisja Europejska ogłosiła dziś (yj. 20 listopada 2020 r.) zaproszenie do składania wniosków o wartości 3,9 mln euro w celu dalszego wspierania transgranicznych dochodzeń, a także mapowania naruszeń wolności prasy i mediów oraz reagowania na nie.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: „Dzisiaj częściej niż kiedykolwiek wcześniej dziennikarze spotykają się z groźbami, od nękania w internecie po ataki fizyczne, od nacisków politycznych po brak bezpieczeństwa zatrudnienia. Gdy dziennikarze są w niebezpieczeństwie, zagrożona jest demokracja. Dlatego finansujemy projekty, które będą bezpośrednio wspierać dziennikarzy, którzy tego potrzebują, poprzez udzielanie pomocy prawnej i praktycznej, a także poprzez dotacje na transgraniczne dochodzenia."
Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał: „Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie tego zaproszenia do składania wniosków, które - poza wspieraniem współpracy w zakresie śledztw dziennikarskich dotyczących konkretnych kwestii społecznych - pomoże również wyposażyć dziennikarzy w umiejętności i wiedzę technologiczną. Będzie sprzyjać innowacjom i różnorodności w produkcji i dystrybucji mediów informacyjnych."
Zaproszenie ma na celu m.in. prawne i materialne wspieranie szkoleń dla dziennikarzy śledczych, promowanie wymiany treści, współtworzenie i tłumaczenie materiałów dziennikarskich będących przedmiotem ogólnego zainteresowania oraz monitorowanie naruszeń wolności prasy i mediów, w celu zapewnienia społeczeństwu i instytucjom europejskim wiarygodnych i wyczerpujących informacji. Jest ono skierowane do organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych i środowisk akademickich. Oczekuje się, że w każdym projekcie wezmą udział partnerzy z co najmniej dwóch krajów, a koordynatorzy projektów mają siedzibę w UE.
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest częścią serii współfinansowanych przez UE projektów mających na celu wspieranie pluralizmu i wolności mediów wyszczególnionych w niniejszym zestawieniu informacji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2021 r.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.