Podatki: Komisja postanawia skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce

Komisja podjęła dziś (tj. 30 paździenrika 2020 r.) decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z niedostosowaniem do prawa UE polskich przepisów dotyczących zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu używanego do produkcji lekarstw.

Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyka krajowa jest jednak taka, że tego obowiązkowego zwolnienia nie przyznaje się, w przypadku gdy importerzy alkoholu nie decydują się na korzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Wynika to z tego, że polskie przepisy nie przewidują możliwości zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu importu alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji leków po jej zapłaceniu.
Praktyka ta jest sprzeczna z przepisami prawa UE w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych oraz z zasadą proporcjonalności (dyrektywa 92/83/EWG).
Kontekst
Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczęto w 2016 r., a w 2019 r. przesłano uzasadnioną opinię.
Dalsze informacje:
Najważniejsze decyzje o wszczęciu postępowania z października 2020 r.
Najczęściej zadawane pytania o postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob. MEMO/12/12.
Informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE.
 
Komisja postanawia skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce Pobierz (33.146 kB - PDF)

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.