Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Koronawirus: Unijny humanitarny most powietrzny i dodatkowa pomoc w wysokości 70 mln euro dla Jemenu

Z Liège w Belgii wyleciał samolot w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego. Ładunek zawiera artykuły medyczne i inne niezbędne produkty, które zwiększą wsparcie humanitarne dla tego kraju. Łącznie Jemeńczykom najbardziej potrzebującym pomocy dostarczane jest ponad 220 ton artykułów pierwszej potrzeby. Można tego było łatwiej dokonać dzięki wspólnym wysiłkom Szwecji i UE.

Ten unijny humanitarny most powietrzny kompensuje skutki wyzwań natury logistycznej i ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, jako że tradycyjne kanały dostaw poważnie ucierpiały. UE przeznacza też dodatkowe 70 mln euro na zwiększenie skali pomocy w Jemenie, zwiększając wsparcie humanitarne w 2020 r. do 115 mln euro.

Janez Lenarčič, komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, powiedział: Unijny humanitarny most powietrzny do Jemenu to największa tego rodzaju operacja od czasu, kiedy zainicjowaliśmy nasze loty do krajów dotkniętych koronawirusem. Ta operacja UE i dodatkowe środki finansowe odzwierciedlają wagę pomocy dla mieszkańców Jemenu znajdujących się w potrzebie. Szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa w kraju objętym już najpoważniejszym kryzysem humanitarnym na świecie zwiększyło jeszcze bardziej cierpienie ludności. Pomoc potrzebna jest już dziś, nie jutro. Apeluję do wszystkich stron konfliktu o przestrzeganie swojego międzynarodowego obowiązku udzielania nieograniczonego dostępu bezstronnym organizacjom humanitarnym, tak aby mogły one pomóc mieszkańcom Jemenu.

Unijny humanitarny most powietrzny do Jemenu będzie do początku sierpnia przewoził pilne ładunki humanitarne zarówno do Adenu, jak i do Sany. Dostawy wesprą działania zwalczające koronawirusa i umożliwią kontynuację innych ratujących życie programów humanitarnych realizowanych przez agencje ONZ, międzynarodowe organizacje pozarządowe oraz Czerwony Krzyż/Czerwony Półksiężyc.

Finansowane przez UE działania humanitarne w Jemenie obejmują głównie wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych dla ludności cywilnej dotkniętej konfliktem, ostrym niedożywieniem, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, klęskami żywiołowymi i epidemiami.

Kontekst

Kluczowe znaczenie ma współpraca wszystkich stron z Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi agencjami humanitarnymi. Pięć lat trwania konfliktu spowodowało, że kryzys w Jemenie osiągnął apogeum. Na początku 2020 r. 80 proc. ludności potrzebowało jakiejś formy pomocy humanitarnej i ochrony. Zmniejszone środki finansowe i większe ograniczenia dostępu powodują obecnie jeszcze trudniejsze warunki i zwiększają podatność na zagrożenia. Skutki pandemii koronawirusa w kraju ze zrujnowanym systemem usług zdrowotnych i z gospodarką w głębokim kryzysie mogą doprowadzić do klęski głodu.

Od początku konfliktu w 2015 r. Unia Europejska przeznaczyła już na pomoc kryzysową w Jemenie 896 mln euro, w tym 554 mln euro na pomoc humanitarną i 318 mln euro na pomoc rozwojową.

Umożliwiło to zapewnienie niezbędnej pomocy, w tym w zakresie żywności, opieki zdrowotnej, edukacji, jak również zaopatrzenia w wodę, schronienia i dostaw pakietów higienicznych. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa działania UE na rzecz Jemenu ukierunkowane już były na gotowość i zdolność reagowania na epidemie. W celu zwalczania epidemii cholery i pandemii koronawirusa UE finansuje ośrodki leczenia i działania zapobiegawcze.

Więcej informacji

Unijny humanitarny most powietrzny

Pomoc humanitarna UE dla Jemenu

 

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: Pobierz (58.635 kB - PDF)

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.