Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Przyjęte przez PE rozporządzenie w sprawie systematyki przyczyni się do wprowadzenia Zielonego Ładu

Komisja Europejska z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Parlament Europejski rozporządzenia w sprawie systematyki – kluczowego aktu prawnego, który przyczyni się do wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w ekologiczne i zrównoważone projekty.

Jest to pierwsza na świecie „zielona lista", czyli system klasyfikacji (systematyki) działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stworzony zostanie wspólny język przeznaczony do powszechnego stosowania przez inwestorów dokonujących inwestycji w projekty i rodzaje działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Ten akt prawny będzie miał zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r., ponieważ umożliwi inwestorom przekierowanie inwestycji na technologie i przedsięwzięcia o bardziej zrównoważonym charakterze.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisja opublikowała również zaproszenie do składania wniosków o członkostwo w platformie ds. zrównoważonego finansowania. Platforma będzie organem doradczym składającym się z ekspertów z sektora prywatnego i publicznego. Pomoże ona Komisji w przygotowaniu technicznych kryteriów kwalifikacji (tzw. „aktów delegowanych"), które umożliwią dalsze opracowywanie systematyki. Jej członkowie będą również doradzać Komisji w odniesieniu do dalszego opracowania systematyki UE, aby uwzględnić inne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, oraz udzielać bardziej kompleksowych porad na temat zrównoważonych finansów.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis stwierdził: Przyjęte dziś rozporządzenie w sprawie systematyki stanowi kamień milowy w naszej zielonej agendzie. Tworzy ono pierwszy na świecie system klasyfikacji działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, a to zapewni prawdziwy impuls dla zrównoważonych inwestycji. Formalnie ustanawia również platformę ds. zrównoważonego finansowania. Platforma ta będzie odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu systematyki UE i naszej strategii zrównoważonego finansowania w nadchodzących latach.

Zaproszenie do składania wniosków o członkostwo w platformie ds. zrównoważonego finansowania będzie otwarte przez 4 tygodnie. Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 lipca 2020 r. Więcej informacji na temat platformy ds. zrównoważonego finansowania i dokonywania zgłoszeń można znaleźć na następującej stronie internetowej: Rejestr grup ekspertów Komisji – zaproszenia do składania wniosków

Dodatkowe informacje

Rozporządzenie w sprawie systematyki

Dzisiejsze zatwierdzenie przez Parlament Europejski jest następstwem przyjęcia aktu przez Radę 10 czerwca 2020 r. Stanowi ono ostatni etap procesu przyjmowania porozumienia politycznego osiągniętego przez współprawodawców 17 grudnia 2019 r.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie systematyki został przedstawiony przez Komisję w maju 2018 r. Po dzisiejszym głosowaniu i podpisaniu tekstu rozporządzenie w sprawie systematyki zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie w całości 20 dni po jego opublikowaniu.

Komisja przyjmie akty delegowane zawierające szczegółowe techniczne kryteria kwalifikacji w celu uzupełnienia zasad określonych w rozporządzeniu i ustalenia, które rodzaje działalności gospodarczej mogą kwalifikować się do poszczególnych celów środowiskowych. Kryteria dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej zostaną przyjęte do końca bieżącego roku, a kryteria dotyczące pozostałych czterech celów środowiskowych (zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) – do końca przyszłego roku.

Platforma ds. zrównoważonego finansowania

Platforma będzie organem doradczym składającym się z ekspertów z sektora prywatnego i publicznego. Będzie się ona składać z maksymalnie 57 członków, z których 50 zostanie wybranych w wyniku dzisiejszego zaproszenia do składania wniosków. Platforma będzie się składać – z zachowaniem równowagi – z przedstawicieli zainteresowanych stron, w tym osób prywatnych wyznaczonych jako posiadające udokumentowaną wiedzę i doświadczenie, osób prywatnych reprezentujących wspólne interesy zainteresowanych stron, organizacji reprezentujących zainteresowane podmioty prywatne, organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie oraz organizacji reprezentujących środowiska akademickie i instytuty badawcze. Pozostałych siedmiu członków zostanie bezpośrednio wyznaczonych przez DG FISMA. Będą to przedstawiciele podmiotów publicznych, takich jak Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.