Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Brexit - obawy parlamentu o prawa obywateli

W rezolucji, głosowanej w środę, posłowie wyrażą obawy związane z przyszłym sposobem zarządzania prawami obywateli przez rządy Wielkiej Brytanii oraz UE-27 po Brexicie.Parlament Europejski przedyskutuje i zagłosuje nad rezolucją dotyczącą wielu kwestii, z którymi obywatele (zarówno obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii, jak i obywatele Wielkiej Brytanii mieszkający w pozostałej części UE) będą musieli się zmierzyć po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
 
W projekcie rezolucji podkreślono, że Umowa o Wystąpieniu zawiera sprawiedliwe i wyważone postanowienia mające na celu ochronę praw obywateli w okresie przejściowym i po jego zakończeniu. Posłowie podkreślają, że dokładne wdrożenie postanowień umowy ma zasadnicze znaczenie dla ochrony osób, których ona dotyczy, ich rodzin i praw w zakresie zabezpieczenia społecznego w perspektywie długoterminowej.
 
Szczególną uwagę poświęcono programowi rozliczeń pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem oraz wezwano rządy państw członkowskich do konsekwentnego i adekwatnego podejścia do obywateli Zjednoczonego Królestwa rezydujących w UE.
 
Kontekst
Aby Umowa o Wystąpieniu pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem weszła w życie, musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski zwykłą większością oddanych głosów (art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). Głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się po zakończeniu procesu ratyfikacji w Zjednoczonym Królestwie.
 
 
Debata: wtorek, 14 stycznia
Głosowanie: środa, 15 stycznia
Procedura: rezolucja nielegislacyjna
 
Źródło: Parlament Europejski
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.