Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Emily O’Reilly ponownie wybrana Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich

W środę 18 grudnia, Irlandka Emily O’Reilly została wybrana Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich na okres kadencji Parlamentu Europejskiego 2019-2024, 320 głosami w tajnym głosowaniu plenarnym. Europejski Rzecznik/Rzeczniczka Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia w sprawach dotyczących niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje UE, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg obywateli UE.

Emily O’Reilly została wybrana po trzech rundach głosowania. O'Reilly jest byłą dziennikarką i przez dziesięć lat pełniła funkcję pierwszej kobiety rzecznika praw obywatelskich w Irlandii, zanim została wybrana Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich w 2013 roku. Cztery osoby: Giuseppe Fortunato (Włochy), Julia Laffranque (Estonia), Emily O'Reilly (Irlandia) i Cecilia Wikström (Szwecja) wzięły udział w drugiej turze głosowania, po wycofaniu się Nilsa Muižnieksa (Łotwa). W trzeciej rundzie posłowie musieli zdecydować pomiędzy Julią Laffranque oraz Emily O'Reilly, dwiema kandydatkami z największą liczbą głosów, zgodnie z regulaminem. Julia Laffranque otrzymała 280 głosów, Emily O'Reilly 320 głosów.

Podczas wysłuchania publicznego w Komisji Petycji 3 grudnia, Emily O'Reilly zobowiązała się do kontynuowania prac nad tym, by administracja UE stała się wzorem do naśladowania, umieszczając obywateli i ich prawa w centrum swoich działań.

"Administracji UE potrzeba odzyskania zaufania obywateli. Uważam, że na to zaufanie można zasłużyć poprzez zwiększenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i przejrzystości instytucji. Tylko wtedy, gdy zobaczysz, w jaki sposób podejmowana jest decyzja, możesz zrozumieć, dlaczego została ona podjęta i dopiero wtedy możesz zacząć ufać", powiedziała posłom do Parlamentu Europejskiego 3 grudnia.

Informacje dodatkowe
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, ustanowionym w 1995 roku, którego zadaniem jest kontrolowanie instytucji i agencji UE (z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości) oraz promowanie zasad dobrej administracji. Urząd nadzorujący korzysta z "miękkich uprawnień", rozpatrując skargi osób fizycznych i prawnych dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach UE, ale również aktywnie zajmuje się szerszymi kwestiami systemowymi, takimi jak przejrzystość i zachowanie zorientowane na świadczenie usług.

Obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich UE jest Irlandka Emily O'Reilly. Po raz pierwszy objęła stanowisko w lipcu 2013 roku i była pierwszą kobietą, piastującą ten urząd. Poprzedzili ją Jacob Söderman (1995-2003) i Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003-2013).
Więcej informacji

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.