Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Posłowie wzywają do ograniczenia pestycydów, aby uchronić europejskie pszczoły

Posłowie wzywają Komisję Europejską do wzmocnienia Inicjatywy na rzecz owadów zapylających i wprowadzenia nowych środków ochrony pszczół i innych owadów. Parlament przyjął inicjatywę UE dotyczącą owadów zapylających, ale podkreśla, że w obecnej formie nie chroni ona pszczół i innych owadów przed niektórymi z wielu przyczyn spadku ich liczebności, w tym przed intensywnym rolnictwem, pestycydami, zmianą klimatu, zmianą użytkowania gruntów, utratą siedlisk i gatunków inwazyjnych.

• Inicjatywa UE mająca chronić pszczoły, motyle i inne owady zapylające jest niewystarczająca
• Potrzebny jest program ukierunkowanych działań chroniących owady zapylające
• Wezwanie do ustanowienia obowiązkowych celów w zakresie ograniczenia stosowania pestycyd

Jako że zapylacze są niezbędne dla różnorodności biologicznej, rolnictwa i reprodukcji wielu gatunków roślin, Posłowie wzywają Komisję do przedstawienia programu działań na pełną skalę, dysponującego wystarczającymi środkami.
 

Konieczne ograniczenie pestycydów
Aby pomóc w dalszym zmniejszaniu pozostałości pestycydów w siedliskach pszczół, ograniczenie stosowania pestycydów musi stać się kluczowym celem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), uważają posłowie. Wzywają oni również do uwzględnienia obowiązkowych celów ograniczenia pestycydów na terenie UE, w zbliżającym się przeglądzie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Wreszcie, Parlament domaga się przeznaczenia większych funduszy na badania przyczyn spadku liczby pszczół, aby chronić różnorodność gatunków owadów zapylających.
 
Informacje dodatkowe
W kwietniu 2018 roku, UE zgodziła się całkowicie zakazać stosowania imidachloprydu, klotianidyny i tiametoksamu, zwanych neonikotynoidami, na wolnym powietrzu. Kilka państw członkowskich zgłosiło jednak konieczność wyłączenia ich terytorium spod tego zakazu.
Po wystosowaniu przez Parlament i Radę wezwania do podjęcia działań mających na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających, 1 czerwca 2018 roku, Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających.
Według Komisji około 84 % gatunków roślin uprawnych i 78 % gatunków dzikich kwiatów w samej UE zależy, przynajmniej częściowo, od zapylania przez zwierzęta. Prawie 15 mld EUR rocznej produkcji rolnej w UE jest bezpośrednio zapylana przez owady.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.