Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

UE i Japonia wybrały pierwsze programy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus - Polska wśród partnerów

Komisja Europejska przedstawiła w środę, 31 lipca, wyniki ogłoszonego w październiku 2018 r. konkursu na programy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus we współpracy z Japonią. Polska znalazła się wśród państw partnerskich jednej z inicjatyw.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział: W lipcu 2018 r. miałem przyjemność wraz z ministrem Yoshimasą Hayashim rozpocząć dialog polityczny na wysokim szczeblu między UE i Japonią dotyczący szkolnictwa wyższego, edukacji i sportu. Podkreśliliśmy, jak ważne jest propagowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Jestem przekonany, że trzy wybrane przez nas programy wspólnych studiów magisterskich, które stanowią część nowego modelu współpracy między UE a Japonią w dziedzinie szkolnictwa wyższego, przyniosą doskonałe rezultaty w postaci rozwijania talentów uczniów, wspierania doskonałości oraz pobudzania nauki, technologii i innowacji. Z radością oczekiwać będę pozytywnych skutków tych programów w nadchodzących miesiącach i latach.

Komisja i japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii wybrały trzy programy oferowane przez międzynarodowe konsorcja z udziałem czołowych uczelni:

·         Master of Science in Imaging and Light in Extended Reality (magister w dziedzinie obrazowania i światła w rozszerzonej rzeczywistości), Uniwersytet Finlandii Wschodniej (Finlandia) i Uniwersytet Technologiczny Toyohashi (Japonia). Dodatkowymi państwami partnerskimi są Belgia i Francja, ponadto w programie uczestniczą partnerzy stowarzyszeni z Finlandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii i Japonii.

·         Japan-Europe Master on Advanced Robotics (magister w dziedzinie robotyki zaawansowanej), program koordynowany przez École Centrale de Nantes (Francja) i Uniwersytet Keio (Japonia). Dodatkowymi państwami partnerskimi są Włochy i Polska.

·         History in the public sphere (Historia w sferze publicznej), Uniwersytet Środkowoeuropejski (Węgry) i Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (Japonia). Dodatkowymi państwami partnerskimi są Włochy i Portugalia, ponadto w programie uczestniczy partner stowarzyszony z Francji.

Wspomniany wyżej konkurs, pierwszy z tego rodzaju, jest realizowany i finansowany wspólnie przez Komisję Europejską (za pośrednictwem programu Erasmus+) i japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (w ramach projektu wymiany międzyuczelnianej). Umożliwi on najlepszym studentom z całego świata studia na co najmniej dwóch uczelniach reprezentowanych w każdym programie. Co najmniej jedna z nich będzie musiała być uczelnią japońską. Studenci, którzy ukończą taki program, otrzymają wspólny, podwójny lub wielokrotny stopień magistra. Kolejnym elementem jest włączenie do projektu, obok partnerów akademickich, również partnerów ze świata biznesu.

Kontekst

Zaproszenie do składania wniosków w konkursie na programy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus w partnerstwie z Japonią ogłoszono 24 października 2018 r. Zgłoszono dziesięć wniosków. Na potrzeby trzech wybranych dziś najwyżej ocenionych programów dostępny jest budżet w wysokości 9 mln euro, w równych częściach pokrywany przez UE i japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii. W ramach każdego ze zwycięskich programów przewiduje się sfinansowanie z tych środków pełnych stypendiów dla maksymalnej liczby 64 najlepszych studentów.

 

Dodatkowe informacje
Zaproszenie do składania wniosków

Często zadawane pytania

Przewodnik po programie Erasmus+

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.