Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019

Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego pod hasłem "Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i w gospodarce". Laureaci zostaną nagrodzeni za nowatorskie inicjatywy i projekty promujące równość szans oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Zgłoszenia można nadsyłać 6 do września.
O Nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00. 

Całkowita kwota 50 tys. euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli. NA PRZEKÓR DYSKRYMINACJI I STEREOTYPOM

W 2019 roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:
- zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
- uświadamianie konsekwencji powielania stereotypów związanych z płcią a powstałych w przekazie medialnym;
- wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki)i ICT (technologii informacyjnej i komunikacji), oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
- zwalczanie zróżnicowania poziomu wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;-
- promowanie przedsiębiorczości kobiet, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
- sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, z którymi borykają się m.in., samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.